ČLÁNOK
Priebeh prvého kola upisovania akcií Slovenskej poisťovne (SP) potvrdilo, že ide o vopred starostlivo pripravenú akciu, ktorej cieľom je obísť zákon o strategických podnikoch
6. augusta 1998

Priebeh prvého kola upisovania akcií Slovenskej poisťovne (SP) potvrdilo, že ide o vopred starostlivo pripravenú akciu, ktorej cieľom je obísť zákon o strategických podnikoch a ovládnutie najlukratívnejšej finančnej inštitúcie na Slovensku skupinou spoločností okolo VSŽ Holding, a.s., Košice. Pre tlačvú agentúru SITA to dnes povedal expert SDK pre privatizáciu a člen dozornej rady Fondu národného majetku (FNM) Ivan Mikloš. Reagoval tak na skutočnosť, že FNM sa upisovania akcií Slovenskej poisťovne v prvom kole nezúčastnil a stratil tým aj možnosť zúčastniť sa druhého kola upisovania akcií. Podľa neho sa de facto naplnili predpoklady podania druhej žaloby proti právoplatnosti navýšenia základného imania Slovenskej poisťovne, ktoré SDK avizovala v pondelok. Podanie žaloby prostredníctvom drobných akcionárov bude SDK iniciovať až po vyhlásení oficiálnych výsledkov navýšenia základného imania SP. SDK už iniciovala žalobu, ktorá napáda právoplatnosť uznesenia mimoriadného valného zhromaždenia z 24. júla týkajúceho sa navýšenia základného imania Slovenskej poisťovne. I. Mikloš sa vyjadril aj k zmluve medzi FNM a Ministerstvom financií (MF) SR, o ktorej v pondelok informoval FNM. Podľa neho o neexistencii zmluvy svedčí aj to, že mu v utorok úradníci FNM v rozpore so zákonom zmluvu odmietli ukázať. Existenciu zmluvy spochybňujú aj rozporuplné vyjadrenia predstaviteľov fondu a ministerstva financií. Na jednej strane FNM v pondelok oznámil, že má uzavretú príkaznú zmluvu s MF SR a splnil tak zákonom stanovenú podmienku, minister financií Miroslav Maxon a podpredseda vlády pre ekonomiku Sergej Kozlík vo svojich vyhláseniach však potvrdili pravý opak. Ekonomický expert SDK z toho usudzuje, že zatiaľ žiadna zmluva neexistuje a iba sa pracuje na jej vyhotovení. Ako dodal, ak by však existovala zmluva, ktorá najprv prevedie akcionárske práva v Slovenskej poisťovni z FNM na MF SR, následne sa však tieto práva presunú na základe príkazovej zmluvy späť na FNM, ide o protizákonnú a neplatnú zmluvu. Jej cieľom je totiž obísť zákon, čím sa podľa občianskeho zákonníka stáva právne neplatnou. Z oznámenia, ktoré v dnešnom vydaní denníka Národná obroda umiestnila SP vyplýva že FNM sa prvého kola upisovania akcií nezúčastnil a vzdal sa tak majority v Slovenskej poisťovni. Podľa hovorcu VSŽ Holdingu Jozefa Marka, košické železiarne upísali v prvom kole vyše 75 000 kusov akcií, čo zodpovedá objemu akcií, ktoré mohli VSŽ v prvom kole upísať. O účasti spoločnosti Vinlan a Telemar na upisovaní akcií SP zatiaľ nie sú informácie k dispozícii. V prípade, že navyšovania základného imania bude dovŕšené do úspešného konca, Slovenská poisťovňa sa stane súkromnou poisťovňou. Bude to znamenať obídenie zákona o strategických podnikoch, ktorý zakazoval jej privatizáciu až do roku 2003. Upisovanie akcií Slovenskej poisťovne nadväzuje na výsledok mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenskej poisťovne, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania poisťovne o 375 mil. Sk na 1,875 mld. Sk. Prvé kolo upisovania akcií trvalo dva dni – v pondelok a v utorok. Zúčastniť sa ho mohli doterajší akcionári, ktorí mohli v ňom upísať objem akcií adekvátny ich terajšiemu podielu na základnom imaní Slovenskej poisťovne. V druhom kole sa môžu zúčastniť akcionári, ktorí sa zúčastnili prvého kola a môžu upísať podiel adekvátny počtu akcií upísaných v prvom kole. Ak aj po druhom kole ostanú neupísané akcie, pôjdu do tretieho kola, ktoré je voľné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS