ČLÁNOK
Príčinou vysokej nezamestnanosti situácia v podnikoch
27. februára 2001

Za hlavnú príčinu vysokej miery nezamestnanosti považuje slovenská ministerka financií Brigita Schmögnerová súčasnú situáciu v podnikovej sfére. Ako uviedla na Slovenskom ekonomickom fóre, táto situácia má svoje dlhšie trvanie a nevytvorila sa v priebehu posledných dvoch rokov, čiže počas súčasného volebného obdobia. Za ďalší významný faktor nezamestnanosti popri nedostatočnom príleve priamych zahraničných investícií považuje ministerka neschopnosť manažmentu v slovenských podnikoch.

Ako ďalej uviedla, súčasná vláda niektoré z týchto problémov postupne rieši, za najdôležitejšie, čo štát v tejto oblasti urobil, pritom považuje zlepšenie podnikateľského prostredia v podobe zníženia daňového zaťaženia, poklesu úrokových sadzieb a viacerých legislatívnych úprav. Absolútnu nespokojnosť ministerka opätovne vyjadrila s vymáhateľnosťou práva a prácou súdov. Podľa jej slov rezort financií predpokladá od začiatku budúceho roka postupné znižovanie daňového zaťaženia fyzických osôb. Naopak, odvodové zaťaženie by malo podľa nej v budúcnosti ešte vzrásť. V krátkodobom horizonte po dokončení privatizácie bankových domov ministerka očakáva, že „banky sa konečne v boji o klienta zobudia“.

Írsky model riešenia nezamestnanosti, pre ktorý bolo charakteristické rapídne zníženie daní na priemernú úroveň 10 %, považuje ministerka v slovenských podmienkach za neaplikovateľný. Výpadok príjmov írskeho rozpočtu v dôsledku zníženia daní totiž výrazne kompenzovali príspevky z európskych fondov, pretože Íri patrili medzi čistých príjemcov týchto zdrojov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS