ČLÁNOK
Priaznivý hospodársky vývoj Cestných stavieb
22. júla 1999

Výnosy dosiahli 492 mil. Sk, z toho práce prevedené vlastnými pracovníkmi základnej stavebnej výroby (ZSV) predstavovali 345 mil. Sk. U obidvoch ukazovateľov oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k nárastu u výnosov o 18,8 % a v prípade ZSV o 7,8 %. Pre tlačovú agentúru SITA to povedal finančný riaditeľ Ján Kravčák. Na diaľničných stavbách z uvedených objemov Cestné stavby ako vyšší dodávateľ zrealizovali na Diaľničnom privádzači Červený Rak Košice 107 mil. Sk a ako zmluvný dodávateľ na diaľnici D1 Hybe -Važec 133 mil. Sk. Na obchvatoch obcí Široké a Fričovce uskutočnili 31 mil. Sk. „Na týchto stavbách došlo aj k zvýšeniu zamestnanosti, keď celkový stav pracovníkov k 30. júnu dosiahol výšku 1 329 osôb s nárastom oproti minulému roku o 42 osôb. Priemerná mzda dosiahla výšku 9 325 Sk a zaznamenala nárast o 14,5 %,“ konštatoval. Zisk pred zdanením dosiahol za prvý polrok 27 mil. Sk , čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje zlepšenie o 6 mil. Sk. „K nárastu zisku došlo aj napriek tomu, že nákladové úroky hlavne kvôli vyšším úrokovým sadzbám vzrástli o 5 mil. Sk,“ zdôraznil. Časový vývoj hospodárskych ukazovateľov je podľa J. Kravčáka v súlade s obchodným zámerom, ktorý bol schválený valným zhromaždením akcionárov. „Zvyšovanie produkcie a jej zefektívnenie by malo vyústiť k naplneniu hlavných cieľov obchodnej politiky. V prvom rade to je získavanie a zachovanie dôvery zákazníkov,“ uviedol. Podľa jeho slov viedlo k tomuto cieľu aj získanie certifikátu systému riadenia kvality podľa STN ISO 9002 dňa 30. júna 1997. „Ďalším cieľom je ešte intenzívnejšie zapájanie do programu výstavby diaľnic. Spoločnosť získala ďalší úsek diaľničného obchvatu Košíc a to 1. etapu križovatky ulíc Prešovská-Sečovská,“ skonštatoval. Celoročné snaženie by tak podľa neho malo vyústiť k zabezpečeniu dostatočných príjmov vlastníkov cenných papierov, ale aj dostatočného mzdového zabezpečenia vlastných zamestnancov. „K tomuto bude potrebné zabezpečiť z ročného pohľadu výnosy vo výške 1,2 mld. Sk a previesť práce vlastnými zamestnancami za viac ako 800 mil. Sk,“ uzavrel. Za minulý rok bol celkovo v základnej stavebnej výrobe Cestných stavieb prestavaný u prác prevedených vlastnými pracovníkmi objem 806, 713 mil. Sk čo je medziročný rast o 52,43 %. Celkové výnosy dosiahli 1,113 mld. Sk. Základné imanie spoločnosti dosahuje takmer 360 mil. Sk. Najväčším akcionárom je SIPEE Holding GmbH (28,5 %). Významný podiel má aj MLD, s.r.o., Košice (26,8 %), ARDS, o.c.p., a.s., (11,3 %) a Reštitučný fond Bratislava (3 %). Ostatní individuálni akcionári vlastnia 30,4-percentný podiel na základnom imaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS