ČLÁNOK
Priame zahraničné investície v SR vzrástli o 6,6 mld. Sk
14. septembra 2000

Objem priamych zahraničných investícií na Slovensku vzrástol počas šiestich mesiacov tohto roka o 6,6 mld. Sk a dosiahol 97,4 mld. Sk. Investície v podnikovej sfére z toho ku koncu júna predstavovali 83 mld. Sk a v bankovej sfére 14,3 mld. Sk. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

V prvom polroku boli najväčšími investormi Rakúsko s 2,3 mld. Sk, Nemecko s 1,5 mld. Sk a Holandsko s 0,9 mld. Sk. Z celkového objemu priamych investícií uskutočnených na Slovensku do konca júna viac ako tri štvrtiny (77,7 %) pochádzali z Nemecka (21,5 mld. Sk), investície z Rakúska boli vo výške 19,8 mld. Sk, z Holandska 14,5 mld. Sk, z USA 12 mld. Sk a z Českej republiky 8 mld. Sk..

V tomto polroku smerovalo do priemyselnej výroby 3,4 mld. Sk, do veľkoobchodu, maloobchodu, opravy motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 1,6 mld. Sk. Približne 1,2 mld. Sk tvorili priame zahraničné investície do peňažníctva a poisťovníctva, z toho do bankovej sféry 1,1 mld. Sk. Do dopravy, skladovania a telekomunikácií plynulo 0,3 mld. Sk, do hotelov a reštaurácií 0,1 mld. Sk. K ultimu júna tak bol najväčší objem investovaný v priemyselnej výrobe (47,9 mld. Sk), v peňažníctve a poisťovníctve 19,1 mld. Sk, vo veľkoobchode a maloobchode 19 mld. Sk.

Z územného hľadiska sa zvýšil objem zahraničných investícií najviac na území Bratislavského kraja o 3,1 mld. Sk a Košického kraja o 1,5 mld. Sk. V Trnavskom kraji vzrástol o 0,7 mld. Sk, Nitrianskom kraji o 0,5 mld. Sk, Žilinskom a Prešovskom kraji zhodne o 0,3 mld. Sk. V Trenčianskom kraji sa objem zahraničných investícií zvýšil o 0,1 mld. Sk, na území Banskobystrického kraja prírastok predstavoval 40 mil. Sk. Z celkového objemu zahraničných investícií tak zahraničné firmy do konca júna investovali viac ako polovicu (60,4 %) na území Bratislavského kraja (58,8 mld. Sk). Ďalšie významné objemy boli v kraji Trnavskom (9,2 mld. Sk), Košickom (9,1 mld. Sk), Trenčianskom (5,9 mld. Sk) a v Banskobystrickom (4,4 mld. Sk).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS