ČLÁNOK
Priame zahraničné investície v SR dosiahli podľa podkladov Národnej banky Slovenska (NBS) k 31. decembru 1997 kumulatívnu hodnotu 41,2 mld. Sk (bez bankovej sféry).
15. apríla 1998

Zo sektorov je najväčším príjemcom z celkového objemu zahraničných investícií priemyselná výroba s 54,8-percentným podielom a kategória veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel (24,7 %). Vyplýva to z informácií zverejnených v Informačnom bulletine Ministerstva hospodárstva SR. Vláda dnes do svojho programu zaradila Deklaráciu vlády na podporu prílevu priamych zahraničných investícií, aby podporila ich nárast. Záujem zvýšiť pretrvávajúci nízky prílev zahraničných investícií vláda deklarovala i prijatím novely zákona o daniach z príjmov, ktorá umožní zahraničným spoločnostiam, ktoré investujú v SR aspoň 200 mil. Sk, znížiť základ dane až o 75 %. Podľa viacerých analytikov však daňové úľavy neprinesú očakávaný efekt. Problémom môže byť predovšetkým selektívny charakter tohto opatrenia, keďže pravdepodobne bude o udelení týchto úľav rozhodovať slovenská vláda. NBS pritom neočakáva zvýšenie prílevu priamych zahraničných investícií v tomto roku nad úroveň 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), a preto bude deficit platobnej bilancie aj naďalej vykrývaný zahraničnými úvermi, ako to v marci prezentoval guvernér centrálnej banky Vladimír Masár. NBS naopak očakáva ďalší rast zahraničnej zadlženosti SR, ktorá k ultimu decembra 1997 dosiahla hodnotu 9,896 mld. USD. Podľa údajov Národnej banky Slovenska dosiahol prírastok priamych zahraničných investícií do SR za prvých 11 mesiacov minulého roka 4,757 mld. Sk. Z platobnej bilancie za rok 1996 vyplýva, že priame investície predstavovali hodnotu 3,246 mld. Sk a v roku 1995 to bolo 3,984 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS