ČLÁNOK
Priame zahraničné investície (PZI) do SR predstavovali ku koncu minulého roku objem 41,2 mld. Sk (bez bankového sektoru).
17. apríla 1998

Vláda si podľa nej uvedomuje, že bez intenzívnejšieho rastu zahraničných investícií nie je možné splniť programy v rámci priemyselnej a zahranično-obchodnej politiky. Za ústretový krok vlády označila A. Joštiaková novelu zákona o dani z príjmov, ktorá poskytne zahraničným investorom podstatné daňové úľavy. Budúci týždeň v utorok by mala vláda tiež prijať Deklaráciu o podpore priamych zahraničných investícií a prerokovať návrh na zriadenie Národného koordinačného centra pre podporu PZI. Rozpracované sú tiež rokovania s EÚ o spoločnej prezentácii prostredia a možností finančnej podpory vstupu zahraničných investícií hlavne z EÚ, prezentácia nielen súčasnej legislatívy, ale hlavne konkrétnych projektov priemyselných podnikov. A. Joštiaková upozornila na možnosť poskytnutia colných úľav pri dovoze technológií. Spoločnosť Motorola uchádzajúca sa o vstup do Tesly Piešťany a Bull spolupracujúca so ZVT Banská Bystrica majú záujem na vytvorení slobodných colných pásiem. „Minister financií Maxon chce pri dodržaní stanovených podmienok zo zákona týmto požiadavkám vyhovieť,“ informovala predstaviteľka MH SR. Podľa A. Joštiakovej PZI slovenských subjektov v zahraničí predstavovali 5,5 mld. Sk. Tieto sú základom pre generovanie budúceho vývozu, podľa výskumov totiž každý dolár priamych zahraničných investícií smerujúcich z krajiny je spojený s dvoma dolármi dodatočného exportu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS