ČLÁNOK
Pri predaji SE bude asistovať Pricewaterhouse Coopers
10. decembra 2001

Víťazom verejnej obchodnej súťaže na výber poradcu na privatizáciu majetkovej účasti Fondu národného majetku SR (FNM) v Slovenských elektrárňach, a.s. (SE) sa stala spoločnosť Pricewaterhouse Coopers (PWC). Ponuku PWC vyhodnotila 13-členná komisia na výber poradcu ako najvýhodnejšiu spomedzi siedmich uchádzačov. O post privatizačného poradcu na predaj SE sa pôvodne zaujímalo osem spoločností, no jedna z nich, Ernst & Young, vo štvrtok odstúpila zo súťaže. Agentúru SITA o tom informoval FNM.

Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia komisie, ktorú tvorili zástupcovia FNM SR, ministerstiev hospodárstva, financií, správy a privatizácie národného majetku, poslancov NR SR, SE a odborov.

Úlohou poradcu bude koordinovať privatizáciu maximálne 44,79 % takzvaných nových elektrární, ktoré vzniknú po rozdelení súčasných SE. Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) SE, ktoré by malo rozhodnúť o ich rozdelení, by sa malo konať 13. decembra. Vedenie SE už má kompletné podnikateľské zámery nových elektrární, Slovenskej energetickej prenosovej sústavy aj Teplárne Košice. Termín výberu investora stanovili na júl 2002. Čisto výrobné nové elektrárne sa po rozdelení stanú producentom elektrickej energie. V ich pôsobnosti zostane aj vyraďovanie jadrových elektrární, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom.

Informačné memorandum k súťaži, ktorú fond vypísal 26. októbra, si pôvodne prevzalo 19 spoločností. Sedem spoločností, ktorých ponukami sa komisia zaoberala, splnilo podmienky na zaradenie do súťaže a predložilo ponuky, ktoré boli po právnej, odbornej a technickej stránke veľmi seriózne pripravené. Pôvodne do tendra predložilo ponuky osem spoločností, komisia však všetky požiadala, aby svoje ponuky doplnili. Keďže Ernst & Young doplnenú ponuku nepredložila, komisia rozhodla o jej nepokračovaní v súťaži.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS