ČLÁNOK
Pri platbe fondu za akcie Poštovej banky môže dôjsť k právnym problémom
30. júna 2000

Avizované riešenie prevodu podielu Slovenských telekomunikácií (ST) v Poštovej banke na Ministerstvo financií (MF) SR nebolo konzultované s Fondom národného majetku (FNM). Pre agentúru SITA to povedal prezident FNM Jozef Kojda. Fond by mal po inkasovaní výnosov z privatizácie ST uhradiť hodnotu týchto podielov pravdepodobne Slovenským telekomunikáciám. FNM však nemá túto transakciu v rozpočte na tento rok a podľa Kojdu možno očakávať právne problémy v prípade požiadavky na realizáciu tejto platby. Fond národného majetku očakáva, že sa uskutočnia ďalšie rokovanie medzi FNM, MF SR a ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií agentúre SITA potvrdil, že zatiaľ k prevodu podielu ST v Poštovej banke na rezort financií nedošlo. Ministerstvo doteraz uložilo predstavenstvu ST podpísať zmluvu o prevode týchto akcií.

Ako po valnom zhromaždení ST informoval štátny tajomník MDPT SR Dušan Faktor, valné zhromaždenie sa dohodlo na uznesení, podľa ktorého ST musia čo najskôr uhradiť cenu upísaných akcií PB. Štátny tajomník dodal, že by k celkovej úhrade malo dôjsť skôr ako k pôvodne plánovanému termínu (30. november 2000), a to podľa finančných možností ST.

Telekomunikácie oficiálne skončili proces upisovania nových akcií PB a upísali celkovo akcie v nominálnej hodnote 1,396 mld. Sk, čím dosiahli podiel približne 46 %. Vzhľadom na nezáujem potenciálnych zahraničných investorov v ST o túto investíciu v bankovníctve mali ST previesť svoj podiel na MDPT alebo na Ministerstvo financií SR, neskôr sa rozhodlo o prevode na rezort financií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS