ČLÁNOK
Pri obchodovaní so SR nebude NBS podnikateľským subjektom
4. decembra 1997

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu na svojej dnešnej schôdzi v Bratislave schválil, že Národná banka Slovenska (NBS) pri obchodoch so Slovenskou republikou nebude vystupovať ako podnikateľský subjekt a z tohto dôvodu si nebude môcť stanovovať cenu, za ktorú bude nakupovať štátne pokladničné poukážky (ŠPP). Rovnako si NBS nebude určovať ani úroky na vládnych účtoch vedených v NBS. Výšku cien ŠPP predaných do portfólia NBS, ako aj úrokov na vládnych účtoch, bude podľa dnes schváleného pozmeňovacieho návrhu novely zákona o NBS určovať zakaždým zákon o štátom rozpočte na konkrétny rok. V návrhu rozpočtu na rok 1998 je napríklad cena ŠPP, ktoré kúpi NBS stanovená na 12 % p.a. a úroky vládnych účtov na 0 %. Výbor dnes potvrdil, že limit na nákup ŠPP do portfólia NBS, prerokúvaná novela zákona o NBS zvyšuje z 5 na 10 % príjmov štátneho rozpočtu v predchádzajúcom roku. Výbor vyjadril súhlas aj s tým, aby päť z desiatich členov Bankovej rady NBS menovala vláda, vláde však odobral kompetencie odvolávať členov rady. Parlamentný výbor pre financie rozpočet a menu vystupuje pri prerokovaní novely zákona o NBS ako gestorský výbor. Po prekovaní preto novela postupuje do druhého čítania v pléne NR SR. Rokovanie výboru bolo iniciatívou poslanca Michala Baránika (HZDS), ktorý predložili návrh na 5 zmien v prerokovávanej novele. Schválené boli tri z týchto návrhov. Za predkladateľa novely sa k návrhu novely vyjadrila generálna riaditeľka sekcie ekonomickej a finančnej politiky Ministerstva financií (MF) SR Mária Kováčová. Podľa nej je navrhovaná hranica refinancovanie schodku štátneho rozpočtu 10% príjmov z predchádzajúceho roka bežná v Európskej únii, hoci aj tam existujú štáty s hranicou 5%, ale aj nad 10%. Podľa M. Maxona je v Českej republike na programe rokovania podobná novela, ktorá zvýši túto hranicu taktiež na 10%. Guvernér centrálnej banky Vladimír Masár vyhlásil, že odmietavé stanovisko NBS k novele sa nemení. ,,Najefektívnejším by bolo jej neschválenie“, povedal V. Masár. NBS už viac krát prezentovala aj svoj názor, že novela môže negatívne ovplyvňovať aj menovú politiku a stabilitu slovenskej koruny. V rozprave sa vyjadril poslanec Michal Baránik (HZDS), že spojitosť rozpočtovej a menovej politiky si vyžaduje možnosť exekutívy vplývať na výber členov bankovej rady, avšak tento orgán treba stabilizovať tým, že vláda ich nemá možnosť odvolať. Na adresu prerokovanej novely zákona uviedla Brigita Schmögnerová (SDĽ), že ,,keby chcela tejto ekonomike škodiť, navrhla by presne takýto zákon.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS