ČLÁNOK
Pri dôchodkovej reforme je potrebný politický konsensus
24. septembra 2001

Reforma dôchodkového systému je jedným z najdôležitejších krokov v každej krajine. Keď sa robia kedykoľvek a akékoľvek kroky v tomto smere, či akákoľvek politická strana príde s akýmkoľvek návrhom, musí prísť k absolútnej politickej zhode, pretože táto reforma sa týka každého jedného občana. Myslí si to Ivan Medovič, šéf Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní.

„Ak hovoríme o tom či na Slovensku mešká, alebo nemešká dôchodková reforma, radšej meškajme a pripravme dobre reformu,“ tvrdí Medovič.

Doplnkové dôchodkové poistenie vzniklo na Slovensku v roku 1996 prijatím zákona č. 123 / Z. z. o doplnkovom dôchodkom poistení. Podľa Medoviča vychádzal zo skúseností susedných krajín a zo zamestnanecko-zamestnávateľského princípu.

„Vychádzal z ekonomických podmienok, ktoré sa v tom čase odhadli nie správne. Predpokladalo sa, že do tohoto systému sa zapojí veľké množstvo zamestnávateľov, ktorí začnú prispievať do systému. Predpokladalo sa, že zamestnanci to príjmu bez akýchkoľvek problémov a okamžite sa zapoja do celého systému doplnkového dôchodkového poistenia, aby mhli v doplnkových dôchodkových poisťovniach mohli vytvárať individuálne účty doplnkového dôchodkového poistenia,“ tvrdí Medovič.

Princíp a funkčnosť systému začali postupe vytvárať doplnkové dôchodkové posťovne. V súčasnosti majú na podnikanie v tejto oblasti štyri doplnkové dôchodkové poisťovne. Tento systém je podľa názoru Medoviča funkčný, bezpečný a transparentný.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS