ČLÁNOK
Prezídium FNM odsúhlasilo spôsob predaja SLK a SPaP
10. októbra 2000

Prezídium Fondu národného majetku (FNM) SR na svojom zasadnutí v pondelok odsúhlasilo návrh výberovej komisie na organizátora vyplácania dlhopisov FNM. Víťazom súťaže sa stal RM-Systém Slovakia, a.s. (RMS). V budúcom období FNM SR pripraví zmluvu s RMS, ktorá bude zakotvovať všetky podmienky kladené na účastníkov súťaže. Informovala o tom hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.

Prezídium FNM rokovalo aj o upresnení návrhu na spôsob naloženia s akciami Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. (SLK) vyplývajúceho z rozhodnutia vlády SR. Celkovo 67 % akcií z 92-percentného privatizovaného podielu na základnom imaní sa predá formou verejnej obchodnej súťaže. Na verejnom trhu cenných papierov by malo byť umiestnených 18,24 % akcií a 6,21 % akcií sa bezodplatne prevedie na obec Piešťany. Zvyšných 0,55 % akcií bezodplatne dostane obec Smrdáky. Celková výška základného imania SLK

predstavuje 1,5 mld. Sk.

Prezídium FNM odsúhlasilo aj spôsob privatizácie akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy Bratislava (SPaP) na základe materiálu, ktorý vrátila ministerka privatizácie Mária Machová. Až 67 % akcií spoločnosti by sa malo predať formou verejnej obchodnej súťaže a 19,99 % akcií na verejnom trhu cenných papierov. Mesto Bratislava by malo dostať bezodplatne 7,01 % akcií a mesto Komárno 3 % akcií SPaP. Oba návrhy postúpi FNM v najbližšom čase na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku.

Prezídium FNM schválilo aj návrh Zásad na predaj majetkových účastí a majetku FNM SR výberovým konaním a na verejnom trhu cenných papierov. V oboch prípadoch je FNM povinný zverejniť oznam o ponuke v dennej tlači distribuovanej celoštátne. Tieto oznamy záujemcovia budú môcť nájsť aj na web stránke FNM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS