ČLÁNOK
Prezident vrátil do NR SR novelu telekomunikačného zákona, opätovné schválenie je málo pravdepodobné
13. júna 2003

Prezident Rudolf Schuster vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o telekomunikáciách. Agentúru SITA o tom informoval hovorca prezidenta Ján Füle. Dôvodom na vrátenie novely bol podľa poskytnutej správy nesúlad medzi ustanoveniami novely a platného zákona o telekomunikáciách, ktoré novelou neboli dotknuté. Novela totiž umožňuje sankcionovať podnikateľa alebo právnickú osobu za nezverejnenie niektorých podmienok na poskytovanie univerzálnej služby. Všeobecné podmienky na poskytovanie univerzálnej služby ale zo zákona zverejňuje Telekomunikačný úrad SR.

Ďalším dôvodom pre nesúhlas je to, že podľa navrhovanej novely prevádzkovateľ verejnej siete alebo poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby by mal odo dňa účinnosti novely predložiť na zverejnenie ponuku na prepojenie, ktorej súčasťou musia byť technické podmienky prenositeľnosti čísla. To sa týka poskytovateľov s významným vplyvom na trhu. Podľa iného ustanovenia telekomunikačného zákona ale takýto poskytovateľ musí zabezpečiť, aby si užívateľ mohol ponechať svoje telefónne číslo v pevnej sieti, až od 1. januára 2005.

Novela zároveň zmenila povinnosť telekomunikačných operátorov súvisiace s odpočúvaním. Operátori by mali na vlastné náklady zabezpečiť len rozhranie na pripojenie odpočúvacích zariadení. To by zvýšilo dopad na štátny rozpočet o niekoľko desiatok miliónov korún ročne.

Rudolf Schuster vrátil takmer rovnakú novelu telekomunikačného zákona parlamentu na opätovné prerokovanie aj v júli minulého roka. Vtedy navrhoval zníženie pokuty prevádzkovateľovi verejnej telekomunikačnej siete alebo prevádzkovateľovi telekomunikačnej služby s významným vplyvom na trhu z 50 mil. Sk na 20 mil. Sk a zrušenie pokuty z dôvodu nepredloženia ponuky na prepojenie telekomunikačných sietí a prenájom telekomunikačných okruhov. Po opätovnom prerokovaní novelu parlament neschválil. Tento krok mal podľa viacerých odborníkov, ako aj zainteresovaných strán za následok odsunutie reálnej liberalizácie telekomunikačného trhu. Znepokojenie vtedy vyjadrilo aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT).

Aktuálna novela obsahuje napríklad povinnosť uvoľnenia miestnych vedení Slovenskými telekomunikáciami (ST). Tie však argumentujú tým, že táto povinnosť je v stanovenom termíne nevykonateľná, rovnako ako povinnosť predloženia referenčnej ponuky na uvoľnenie týchto vedení. ST kritizujú aj navrhovanú výšku pokút, ktorá je z ich pohľadu diskriminačná. Predmetná novela okrem toho ukladá ST aj povinnosť poskytnúť službu výberu poskytovateľa telekomunikačnej služby formou individuálnej voľby operátora, ako aj takzvanej predvoľby operátora. Dôležitou súčasťou novely je rozšírenie právomocí Telekomunikačného úradu SR.

Uvoľnenie miestnych vedení a umožnenie voľby operátora, ktoré je súčasťou novely telekomunikačného zákona, je podľa jedného z predkladateľov tejto legislatívnej zmeny Jaroslava Bašku (Smer) záväzkom vlády voči Európskej únii. Vláda sa totiž k vykonaniu viacerých zmien v oblasti liberalizácie telekomunikačného trhu zaviazala ešte v roku 2001. Novelu do parlamentu predložili poslanci Herman Arvay (KSS), Jaroslav Baška (Smer), Ján Jasovský (HZDS-ĽS) a Peter Miššík (SDKÚ). Dňa 21. mája tohto roka, kedy novelu schválil parlament, za ňu hlasovalo zo 118 prítomných poslancov 68, proti piati, zdržalo sa 12 a 33 nehlasovali. Ešte pred rokovaním parlamentu s ňou však nesúhlasila vláda ani MDPT. Podľa štátneho tajomníka MDPT Branislava Opaterného bolo dôvodom nesúhlasu to, že novela nezohľadňuje posledný vývoj v telekomunikačnom sektore.

Vzhľadom k tomu, že opätovné schválenie novely v Národnej rade SR si vyžaduje 76 kladných hlasov, dostáva sa jej schválenie do teoretickej roviny, pretože v treťom čítaní schválená novela bola predložená a podporená hlavne opozičnými poslancami. Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) rešpektuje právo prezidenta vrátiť zákon do parlamentu, avšak upozorňuje širokú verejnosť, že prezident tak už po druhýkrát zabránil reálnej liberalizácii telekomunikačných služieb a vytvorenia konkurenčného prostredia na Slovensku. Uvádza sa to v stanovisku ATO k vráteniu novely telekomunikačného zákona prezidentom SR na opätovné prerokovanie novely parlamentom, ktoré agentúre SITA poskytol predseda asociácie Vladimír Ondrovič.

Napriek tomu, že asociácie nepozná dôvody prezidenta, ktoré ho k tomuto kroku viedli, nesúhlasí s medializovanými výhradami hlavy štátu k predloženej novele. Podľa ATO námietka, že operátori môžu byť postihnutí za nezverejnenie všeobecných podmienok na poskytovanie univerzálnej služby, je nepodložený. Prezident argumentoval tým, že podmienky zverejňuje Telekomunikačný úrad SR (TÚ). Všeobecné podmienky však vydáva operátor a ten by ich mal aj zverejniť, pričom TÚ ich len uverejňuje vo vestníku. ATO nesúhlasí ani s výhradou týkajúcou sa prenositeľnosti čísla. „Technické podmienky prenositeľnosti čísla môžu byť v prepojovacej zmluve aj napriek tomu, že povinnosť ponechania svojho čísla bude mať telekomunikačný podnik až od 1. januára 2005,“ uvádza sa v stanovisku.

Za najvážnejší dôvod nesúhlasu prezidenta však ATO pokladá novelizáciu ustanovenia týkajúceho sa povinnosti operátorov poskytovať štátu zariadenia na odpočúvanie. Podľa novely by totiž operátori zabezpečovali len rozhranie na odpočúvanie. „Štát sa v tomto prípade správa ako „výpalník“, ktorý si odpočúvanie nechá zaplatiť jednotlivými operátormi,“ uvádza sa v stanovisku. Túto povinnosť považuje asociácia pre mnohých alternatívnych operátorov za likvidačnú, pretože si to finančne nebudú môcť dovoliť. Kauza je dokonca predmetom podania na Ústavný súd SR.

Za pravý dôvod odmietnutia novely však ATO pokladá uvoľnenie prístupu k miestnym vedeniam. To totiž nie v záujme doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby na pevnej sieti, Slovenských telekomunikácií (ST). Medzi dôvodmi by podľa asociácie mohli byť aj záväzky uvedené v tajnej privatizačnej zmluve ST. V nej sa údajne slovenská strana zaväzuje, že neprijme ani nezmení žiadny zákon ani vyhlášku, ktoré by mali podstatný nepriaznivý účinok a to vrátane regulácie cien. Prijatie novely je tak však možné charakterizovať. ST majú navyše v zmysle zmluvy termín na dokončenie úplnej digitalizácie siete do konca roka 2004, čo je ale v rozpore s platným zákonom. Ten totiž umožňuje voľbu operátora s predvoľbou už od začiatku tohto roka, podmienkou jej poskytnutia je však práve úplná digitalizácia siete ST. Asociácia zároveň vyzvala všetkých poslancov k znovupodporeniu novely, pretože jej neprijatie by malo za následok negatívnu reakciu z Európskej komisie, ako aj upevneniu postavenia dominantného operátora na trhu.

Ako pre agentúru SITA ku kroku prezidenta povedal jeden z predkladateľov novely poslanec Jaroslav Baška (SMER), v prípade výhrady prezidenta týkajúcej sa odpočúvania sú predkladatelia ochotní sa vrátiť k pôvodnému zneniu zákona. Jeho zmenu totiž spôsobil pozmeňujúci návrh jedného člena Ústavnoprávneho výboru NR SR a nebol zámerom predkladateľov. Baška zároveň vyjadril presvedčenie, že vrátená novela do parlamentu dostane v takom termíne, aby ju bolo možné opätovne prerokovať ešte na júnovej schôdzi zákonodarného zboru. „Je škoda každého dňa, kedy novela neplatí, a to vzhľadom na občanov, investorov, ale aj záväzky vlády voči Európskej únii v oblasti liberalizácie telekomunikačného trhu,“ uzavrel Baška.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS