ČLÁNOK
Prezident U.S. Steel Košice vyhlásil boj korupcii
6. augusta 2001

Prezident U.S. Steel Košice John H. Goodish na stretnutí s viac ako 500 zástupcami dodávateľov vyhlásil nekompromisný boj korupcii. Za porušenie zásad Kódexu etického správania spoločnosti, čo je aj porušením slovenského Zákonníka práce, spoločnosť doteraz rozviazala pracovný pomer s jedným pracovníkom a ďalších 6 prípadov preveruje. „Za spoluprácu s nami nie je žiaden poplatok. Sme si vedomí, že tieto praktiky pokračujú, no musia okamžite prestať,“ povedal Goodish.

K odhaleniu prípadov, ktoré sú v rozpore s kódexom spoločnosti, viedla tzv. horúca linka. V košickej fabrike ju zaviedli začiatkom tohto roku a zaznamenali na nej približne 700 hovorov, ktoré monitoruje zahraničná spoločnosť. Volajúci tak dostali možnosť informovať o svojich výhradách. Ako povedal na stretnutí s domácimi obchodnými partnermi Goodish, dvaja z dodávateľov informovali, že za možnosť spolupracovať s U.S. Steel Košice museli kompetentnému pracovníkovi zaplatiť 25 až 40 miliónov Sk.

Kódex konkretizuje konflikt záujmov, ochranu dôverných informácií, dary a pohostenia. „Požadujeme, aby dary s hodnotou nad 2 tis. Sk a pohostenia drahšie ako 3 tis. Sk pracovníci spoločnosti formálne oznámili. Peniaze nie sú dovolené,“ zdôraznil prezident. Za porušenie kódexu vedenie spoločnosti považuje aj prezradenie dôverných informácií dodávateľom. Preto dodávateľ, ktorý obchoduje v rozpore s kódexom, nedostane ďalšiu príležitosť spolupracovať s U.S. Steel, a to ani po zmene mena firmy. Každú novú spoločnosť, s ktorou bude chcieť U.S. Steel spolupracovať, podrobí dôkladnému skúmaniu.

Zámery U.S. Steel Košice predpokladajú v priebehu najbližších desiatich rokov investovať 700 mil. USD, pričom v tomto roku spoločnosť plánuje preinvestovať 60 mil. USD. Za transparentnosť nákupov a investičných nákladov je zodpovedný generálny manažér pre nákup Anthony Augustino. Ako uviedol, ústretovosť očakáva v znížení cien dodávok pre U.S. Steel Košice, za čo spoločnosť ponúka lepšie obchodné podmienky. Zámer odôvodnil snahou výrobcov hutníckych výrobkov znižovať výrobné náklady. Vyplýva to najmä z dramatického poklesu cien za výrobky valcované za tepla a za studena. Súčasné ceny sú podľa prezidenta pre marketing a predaj U.S. Steel Košice Jamesa Boucharda najnižšie za posledných 25 rokov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS