ČLÁNOK
Prezident podpísal zákon o eGovernmente
23. septembra 2013

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon o eGovernmente, ktorý upravuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe. Podľa zákona bude mať každý štátny orgán povinnosť prijať od občana podanie alebo žiadosť v elektronickej podobe a v tej istej forme na jeho žiadosť aj odpovedať. Nepôjde pri tom len o e-mailovú komunikáciu, občan bude môcť elektronickou cestou dostať aj úradné rozhodnutie do svojej osobnej schránky.

  Občan i podnikateľ bude môcť vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, alebo prostredníctvom svojho počítača. Štát od neho nebude požadovať predkladanie údajov, ktoré už má k dispozícii. Prístup k službám verejnej správy zabezpečí ústredný portál ako centrálny a jednotný zdroj informácií. Znížiť by sa tak malo papierovanie vďaka postupnému prechodu k plne elektronickej forme spracovania dokumentov.

Zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS