ČLÁNOK
Prezident podpísal novelu Obchodného zákonníka
27. apríla 2015

 Prezident SR Andrej Kiska v pondelok podpísal novelu Obchodného zákonníka, ktorá okrem iného mení podmienky reštrukturalizácie firiem, vrátane problematickej spoločnosti Váhostav. „Ako prezident nebudem brániť dohode medzi vládou, Váhostavom a veriteľmi,“ uviedol Kiska. Ako odôvodnil, ak by aj novelu zákona urýchlene vrátil do parlamentu, o nijakých zmenách by sa nediskutovalo a parlament by ju opäť schválil v nezmenenom znení.

Podľa hlavy štátu sme sa však v posledných dňoch a týždňoch stali svedkami a účastníkmi niečoho, čo je neakceptovateľné. „V reakcii na absolútne nezodpovedné, ak nie kriminálne konanie jednej súkromnej spoločnosti rokoval týždeň parlament, zastavil sa normálny legislatívny proces, boli sme svedkami premrhaného času na hrubé politické útoky, rokovali viacerí členovia vlády, vrátane premiéra,“ zhodnotil Kiska. Všetko sa dialo pre firmu, ktorej sa podľa neho dlhodobo mimoriadne dobre darilo v obchodoch so štátom. „Pri zodpovednom manažovaní by mala byť dobrým zamestnávateľom a spoľahlivým partnerom pre svojich subdodávateľov. To všetko sa udialo kvôli stavebnej spoločnosti, ktorá sa v ostatných rokoch podieľala na bezpečných štátnych zákazkách v sume okolo jednej miliardy eur,“ dodal prezident.

Ako ďalej poznamenal Kiska, pokiaľ ide o situáciu Váhostavu, definitívne rozhodnutie o reštrukturalizačnom pláne firmy s nejasným vlastníckym a finančným pozadím, musí prijať zákonný sudca. „Ľudia na Slovensku predovšetkým očakávajú, že prokuratúra a polícia riadne prešetria, či v celom konaní okolo tejto spoločnosti nedošlo k podvodom. Bude to znova silný test toho, či občania môžu dôverovať v nestrannosť a efektívnosť našej justície, orgánov činných v trestnom konaní,“ vyhlásil Kiska.

Prezident zároveň upozornil, že podpísaná novela Obchodného zákonníka obsahuje viacero nejasných alebo rizikových opatrení. Taktiež vytvára na papieri fikciu, že veritelia môžu teoreticky po skončení reštrukturalizačného plánu dostať od dlžníka oveľa viac peňazí. „Som toho názoru, že zákon ani po tejto zmene nebráni dostatočne tomu, aby sa proces reštrukturalizácie naďalej používal ako úniková cesta pre špekulantov. Špekulantov, majiteľov firiem, manažment, ktorí tento inštitút využívajú na to, aby pri nezodpovednom podnikaní chránili svoj osobný majetok,“ upozornil Kiska. Podľa hlavy štátu je nevyhnutné prijať také normy, ktoré by zvýšili ochranu všetkých poctivých veriteľov pred nezodpovednými dlžníkmi. „Taký zákon, ktorý by posilnil postavenie nezabezpečených veriteľov, ale aj sprísnil povinnosti a dozor súdov nad celým procesom. Zákon, ktorý by nútil schránkové firmy preukazovať, že nie sú spriaznené s dlžníkom v reštrukturalizácii,“ poznamenal.

Kiska zároveň avizoval, že síce nemá zákonodarnú iniciatívu, no listom upozorní na spomínané problémy zákona predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho. „Zároveň očakávam od vlády, že sa urýchlene obráti na Európsku komisiu, či je zamýšľaný plán v súvislosti s Váhostavom v súlade s právom EÚ v oblasti štátnej pomoci. Ešte predtým, ako by jeho aplikácia mohla spôsobiť problémy Slovenskej republike, prípadne veriteľom v budúcnosti,“ povedal prezident.

Poslanci minulý štvrtok schválili v skrátenom legislatívnom konaní, po niekoľkodňovej diskusii, novelu Obchodného zákonníka, ktorá mení podmienky reštrukturalizácií v reakcii na problémy malých veriteľov spoločnosti Váhostav. „Ak je miera uspokojenia veriteľa v reštrukturalizácii nižšia ako 50 percent po skončení reštrukturalizačného plánu, bude zostatok do výšky 50 percent dlžnej sumy považovaný za právoplatnú pohľadávku,“ priblížil Fico po rokovaní vlády s Váhostavom a jeho veriteľmi. Časť dlhu nad 50 percent bude predstavovať majetkové právo, ktoré si bude môcť veriteľ uplatňovať zo zisku a iných príjmov spoločnosti. Na tento prípad sa nevzťahuje žiadna premlčacia doba.

“Banky potvrdili, že sú pripravené znížiť mieru svojho uspokojenia pohľadávky zo 100 percent na 85 percent a 15 percent ponúkajú nezabezpečeným veriteľom. Čiže o to sa zvýši miera uspokojenia v reštrukturalizácii,“ konštatoval Fico. Premiér zároveň informoval, že veritelia budú môcť za svoje pohľadávky dostať aj akcie Váhostavu – spoločnosť sa rozhodla takto sprístupniť 49 % svojich akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS