ČLÁNOK
Prezident Havel vetoval zákon o českej centrálnej banke
30. októbra 2000

Český prezident Václav Havel vetoval kontroverzné zmeny legislatívy o centrálnej banke, a poslal zákon späť dolnej komore parlamentu, ktorá v piatok prehlasovala veto zo strany Senátu. Návrh zákona, ktorý podporujú dve vedúce parlamentné strany, presadzuje presunutie práva menovať členov vedenia centrálnej banky z rúk prezidenta na vládu. Návrh tiež požaduje, aby sa centrálna banka pri určovaní cieľových úrovní inflácie a devízovej politiky vždy dohodla s vládou a aby prevádzkový rozpočet centrálnej banky podliehal schváleniu v parlamente.

Očakáva sa, že dolná komora parlamentu prehlasuje aj prezidentské veto. Havel vyhlásil, že s návrhom zákona nesúhlasí, pretože zákon by bezdôvodne a v rozpore s ústavou spôsobil vmiešavanie sa do autonómnej pozície Českej národnej banky (ČNB).

Návrh zákona požaduje zmenu hlavného cieľa centrálnej banky na „cenovú stabilitu“ z „menovej stability“, čo je síce v zhode s predpismi Európskej únie, avšak v rozpore s ústavou. Porušením ústavy by bola tiež navrhovaná zmena menovania členov vedenia ČNB. Návrh zákona kritizoval aj Medzinárodný menový fond. MMF uviedol, že hoci niektoré kontroverzné body boli z návrhu vylúčené, predsa má obavy ohľadne implementácie zákona, a dodal, že interpretácia niektorých častí zákona musí byť jasnejšia.

Zahraniční investori však na návrh nereagovali negatívne, pretože je v zhode s predpismi v rámci EÚ. Okrem toho si uvedomujú, že ČNB je jednou z najnezávislejších centrálnych bánk na svete s úplnou autonómiou v oblasti devízovej a monetárnej politiky, takže určitá spolupráca s vládou by nebola až tak negatívnym javom. Samotná ČNB nemá vo všeobecnosti voči návrhu námietky. Banku znepokojuje iba jedna časť návrhu, ktorá žiada, aby prevádzkový rozpočet ČNB podliehal schvaľovaniu v parlamente. Predstavitelia ČNB vyjadrili obavu, že táto skutočnosť by viedla k politickým nátlakom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS