ČLÁNOK
Prevod takmer 30 % Drôtovne Hlohovec naspäť na Novam
21. marca 2000

Vlastníkom takmer 30-percentného balíka akcií Drôtovne, a.s., Hlohovec sa tento týždeň opäť stala spoločnosť Novam, a.s., ktorá tieto akcie založila v rámci repo obchodu v auguste 1998. V utorok 13. apríla sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) uzavrel priamy obchod s 259 270 akciami Drôtovne pri cene 1550 Sk za kus, čo zodpovedá 29,64 % základného imania podniku. Z informácií Strediska cenných papierov SR vyplýva, že podiel predala Československá obchodná banka (ČSOB), a.s., zahraničná pobočka SR a nadobúdateľom bol Novam. Za uvedený balík teda staronový majiteľ zaplatil takmer 402 mil. Sk.
Podľa informácií agentúry SITA založila začiatkom augusta 1998 spoločnosť Novam, a.s. spomínaný podiel v Drôtovni prostredníctvom repo obchodu pri cene 1550 Sk za kus, v ktorom veriteľom bola ČSOB. Repo obchod bol splatný 3. novembra 1998. K oneskoreniu jeho vyrovnania prišlo pravdepodobne v dôsledku predbežného opatrenia Krajského súdu v Bratislave voči spoločnostiam Novam a Fortes, ktoré spolu vlastnili približne 50 % akcií Drôtovne. V dôsledku tohto opatrenia boli predmetné akcie zablokované Strediskom cenných papierov SR. Dôvodom opatrenia Krajského súdu bolo porušenie zákona o cenných papieroch zo strany týchto akcionárov. Podľa zákona o cenných papieroch právnická alebo fyzická osoba nemôže nadobudnúť do svojho vlastníctva viac ako 30 % verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta inak ako na základe verejného prísľubu. Pritom rovnaké obmedzenie sa vzťahuje aj na všetky osoby, ktoré nadobudli takýto podiel akcií toho istého emitenta a konali po vzájomnej dohode, alebo ak ide o skupinu majetkovo vzájomne prepojených osôb. Fortes a Novam tieto podmienky nesplnili. Podľa informácií SITA boli akcie už odblokované na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu.
Drôtovňa Hlohovec je najväčším výrobcom drôtu na Slovensku. Po ziskoch z predchádzajúcich rokov vykázala spoločnosť za rok 1998 stratu 3,5 mil. Sk. V roku 1996 dosiahla spoločnosť čistý zisk 62,2 mil. Sk a v roku 1997 hrubý zisk 46,7 mil. Sk. Na negatívnom hospodárení podniku sa podpísala najmä recesia v stavebníctve, faktická devalvácia slovenskej meny a nedostatky obchodného oddelenia firmy. V tomto roku predpokladá podnik hrubý zisk vo výške 20,5 mil. Sk. Drôtovňa Hlohovec vyrobila v minulom roku tovar za 2,2 mld. Sk, pričom 51 % produkcie smerovalo na export. Najvýznamnejšími obchodnými partnermi spoločnosti boli Spolková republika Nemecko, ČR, Rakúsko a Rumunsko. Výroba kordov a pneudrôtu predstavovala 15 000 t, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje zhruba 900 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS