ČLÁNOK
Prevod akcií RIF sa uskutoční po valnom zhromaždení
26. novembra 2001

Prevod 28,59 % akcií Reštitučného investičného fondu, a.s. Bratislava sa uskutoční formou priameho obchodu bez finančného vysporiadania na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). Bude to desiatich pracovných dní od konania mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré bude 6. decembra tohto roku. Akcie by sa mali previesť do 16. Decembra tohto roku.

Vyplýva to zo zmluvy, ktorú uzavrelo konzorcium J & T Banka, a.s. Praha, Prvá penzijná, správcovská spoločnosť, a.s. a The Brookdale Group Ltd. s Fondom národného majetku SR 21. novembra tohto roku. Konzorcium zastupuje a prevod bude na BCPB robiť obchodník s cennými papiermi J & T Securities Slovakia.

Kúpna cena za akcie je podľa výsledkov výberového konania niečo viac ako 507 mil. Sk, teda cena za jednu akciu je 811 Sk. Kúpna cena je podľa zmluvy splatná do tridsiatich dní odo dňa uzavretia zmluvy, teda do 21. decembra tohto roku. Rozdiel medzi prevodom akcií a platbou môže byť päť dní.

Prvá penzijná zaplatí 177,185 mil. Sk, The Brookdale Group Ltd. 159,960 mil. Sk a J & T Banka 169,949 mil. Sk.

Predávajúci, teda Fond národného majetku SR je najneskôr päť dní pred uplynutím tridsaťdňovej lehoty na zaplatenie kúpnej ceny, požiadať banky v ktorých majú kupujúci vinkulované peniaze o ich uvoľnenie na zaplatenie kúpnej ceny.

Konzorcium kupujúcich sa zaviazalo na zachovať právo Fondu národného majetku SR na zvýšenie základného imania. Okrem toho bude mať ako jediný právo na zmenu stanov. Na rozhodnutie o zmene stanov a zmene člena dozornej rady bude môcť rozhodovať sedemosminová väčšina hlasov všetkých prítomných akcionárov. Kupujúci sa zaviazali, že ak splnia podmienky zákona, teda ak nadobudnú viac ako 30% akcií Reštitučného investičného fondu, a.s. Bratislava vyhlásia verejný prísľub.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS