ČLÁNOK
Prevod akcií Drôtovne z Istrofinu na Pentu
21. júna 1999

Výsledkom stredajšieho prevodu 124 400 akcií Drôtovne, a.s., Hlohovec je zníženie podielu Istrofinu v tejto spoločnosti zo 14,22 % na nulu. Nadobúdateľom uvedeného balíka sa pri cene 400 Sk za kus stala spoločnosť Penta Holding Limited, ktorá tak za spomínaný balík zaplatila 49,76 mil. Sk. Uvedený obchod neznamená v podstate zmenu vlastníckych vzťahov, keďže išlo o prevod v rámci skupiny Penta Group.
Ako sa uvádza vo výročnej správe Istrofinu za minulý rok, k 31. decembru 1998 vlastnil Istrofin 124 400 akcií Drôtovne. Obstarávacia cena tohto balíka predstavovala 74,64 mil. Sk, kým jeho trhová cena klesla k ultimu minulého roka o 75 % na 18,411 mil. Sk. Trhová cena jednej akcie bola 148 Sk. V priebehu roka 1998 sa Istrofin pokúšal predať svoj 14,22-percentný podiel v Drôtovni, čo sa však nepodarilo zrealizovať. Podarilo sa ale na septembrovom mimoriadnom valnom zhromaždení presadiť svojich zástupcov do orgánov spoločnosti a tým získať možnosť aktívne presadzovať svoje akcionárskej záujmy. Podľa výročnej správy ostáva zámerom Istrofinu reštrukturalizácia Drôtovne a zabezpečenie financovania rozvoja výroby kordov nájdením zahraničného partnera. Istrofin predpokladá dlhodobé strategické pôsobenie v Drôtovni v horizonte 3-5 rokov.
Po ziskoch z predchádzajúcich rokov vykázala Drôtovňa, a.s. Hlohovec za rok 1998 stratu 3,5 mil. Sk. V roku 1996 dosiahla spoločnosť čistý zisk 62,2 mil. Sk a v roku 1997 hrubý zisk 46,7 mil. Sk. V roku 1998 predstavoval export takmer 51 % z celkových tržieb. Najväčším odberateľom bola Česká republika a Nemecko. Za prvé štyri mesiace tohto roka dosiahla Drôtovňa Hlohovec hrubý zisk takmer 10,3 mil. Sk. Tržby za toto obdobie predstavovali 659,3 mil. Sk a objem výroby 683,3 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok Drôtovne bol na konci mesiaca apríl zhruba 64 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS