ČLÁNOK
Prevládajú neživotné poistenia
7. novembra 2000

Predpísané poistné poisťovní združených v Slovenskej asociácii poisťovní (SAP) dosiahlo na konci septembra 21,059 mld. Sk, z toho 13,027 mld. Sk v neživotnom poistení a 8,032 mld. Sk v životnom poistení. Obchodná produkcia sektora bola 5,95 mld. Sk, z toho viac ako 3,16 mld. Sk bolo v segmente neživotných poistiek a 2,79 mld. Sk v oblasti životného poistenia. Vyplýva to z údajov zverejnených SAP.

Najväčší podiel na slovenskom poistnom trhu z hľadiska výšky predpísaného poistného aj objemu obchodnej produkcie naďalej drží Slovenská poisťovňa (SP). Jej podiel na predpísanom poistnom poisťovní registrovaných v SAP však počas posledného kvartálu klesol o 3,54 percentuálneho bodu na 51,23 %. Na obchodnej produkcii poistného sektora sa SP podieľa 22,07 percentami. Predpis poistného SP bol na konci septembra vo výške 10,789 mld. Sk, z toho 7,861 mld. Sk v neživotnom poistení a 2,929 mld. Sk v životnom poistení. V sektore neživotného poistenia tak spravuje viac ako 60 % poistného, v životnom poistení to je 36,5 %, pričom si udržuje vedúce postavenie v oboch trhových segmentoch.

Druhé miesto na trhu patrí podľa oboch ukazovateľov poisťovni Kooperatíva, ktorej predpísané poistné dosiahlo za tri kvartály 1,873 mld. Sk, v neživotnom poistení 1,323 mld. Sk a v životnom 550,660 mil. Sk. Trhový podiel Kooperatívy tak podľa výšky predpísaného poistného stúpol o 0,24 percentuálneho bodu na 8,9 %. V oblasti neživotného poistenia má poisťovňa viac ako 10 % trhu, čo jej zabezpečuje druhé miesto na trhu neživotných poistiek. S obchodnou produkciou na úrovni 698,251 mld. Sk Kooperatíva zaberá 11,74 % trhu.

Na treťom mieste sa z hľadiska výšky predpísaného poistného umiestnila poisťovňa Amslico AIG Life s 1,561 mld. Sk. a podielom 7,41 %. Dominujúcim bol predpis poistného v životnom poistení v objeme 1,530 mld. Sk. V tomto segmente obsluhuje poisťovňa po SP najviac klientov a jej podiel na trhu je 19,05 %. Predpísané poistné v neživotnom poistení bolo na konci septembra 31,24 mil. Sk. Obchodná produkcia Amslica bola k ultimu septembra 546,435 mil. Sk, čo stačilo na piatu priečku medzi slovenskými poisťovňami.

Tretie miesto z pohľadu výšky obchodnej produkcie a štvrté podľa predpísaného poistného patrí poisťovni Allianz, ktorá vykázala obchodnú produkciu na úrovni 611,448 mil. Sk. Jej podiel na celkovej produkcii sektora tak bol 10,28 %. Výška predpísaného poistného 1,430 mld. Sk znamenala 6,79-percentný podiel na celkovom výsledku sektora.

Z celkového počtu 24 poisťovní združených v SAP má viac ako jednopercentný podiel na predpísanom poistnom 12 poisťovní, na obchodnej produkcii má viac ako jedno percento 15 poisťovní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS