ČLÁNOK




Prevádzkový zisk Slovenskej sporitelne dosiahol vlani 3,178 mld. Sk
25. marca 2003

Slovenská sporitelna, a.s. (SLSP) hospodárila vlani podla medzinárodných úctovných štandardov (IAS) so ziskom 1,23 mld. Sk, co na medzirocnej báze znamená nárast o 7 %. Pod tento výsledok sa podpísal predovšetkým nárast prevádzkového zisku, ktorý stúpol o 101 % a dosiahol 3,178 mld. Sk. Informoval o tom podpredseda predstavenstva banky Štefan Máj.

Ako spresnil, cistý úrokový výnos, ktorý je hlavnou zložkou prevádzkového výsledku, dosiahol 7,159 mld. Sk a v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol vyšší o 36 %. Dôvodom bol podla neho najmä pokles nákladových úrokov po znížení referencných sadzieb Národnej banky Slovenska v minulom roku pri súcasnom náraste výnosových úrokov. Podobne vysokú dynamiku rastu na úrovni 37 % zaznamenali aj cisté príjmy z poplatkov a provízií vo výške 1,846 mld. Sk. Cistý zisk z obchodných operácií naopak klesol zhruba na polovicu a dosiahol 342 mil. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady sa zvýšili najmä z dôvodu reklamnej kampane a zvýšených nákladov na vzdelanie zamestnancov na 6,169 mld. Sk.

Bilancná suma SLSP dosiahla ku koncu minulého roka 205,037 mld. Sk. Banka sa podla Mája vlani snažila reštrukturalizovat svoje aktíva a znížit podiel cenných papierov pri súcasnom náraste úverového portfólia. Cenné papiere však boli napriek poklesu o 12 % nadalej dominantnou položkou majetku banky a predstavovali 86,8 mld. Sk. Zhruba 87 % z nich tvorili štátne cenné papiere. Hrubý objem úverov stúpol o 28 % na 38,5 mld. Sk. Úvery obyvatelstvu z toho predstavovali 12,6 mld. Sk a medzirocne boli vyššie o 11 %. Banka pritom vlani poskytla 2,8 mld. Sk hypoúverov a ich celkový objem bol 3,1 mld. Sk.

Vklady klientov sa na celkových zdrojoch banky podielali sumou 174,271 mld. Sk a v porovnaní s rokom 2001 stúpli o 1 %. Vklady právnických osôb z toho tvorili 24 mld. Sk, pricom medzirocne stúpli o 32 %. Korunové vklady sa na celkových podielali 88 percentami. SLSP vlani prvýkrát emitovala hypotekárne záložné listy v objeme 1 mld. Sk, v tomto roku plánuje podla Mája dalšiu emisiu.

Ako uviedla generálna riaditelka SLSP Regina Ovesny-Straka, v tomto roku banka plánuje další rozvoj úverových aktivít nielen v rámci malého a stredného podnikania, ale pripravuje aj nový koncept financovania projektov pre mestá a obce. Jej ambíciou je tiež zvýšenie poctu firemných klientov.

V prvom polroku banka plánuje zacat s predajom poistných produktov svojej vlastnej životnej poistovne, ktorá bude novým subjektom na trhu. SLSP síce vlastní podiel v Univerzálnej bankovej poistovni, tá však podniká aj v oblasti neživotného poistenia, a o to SLSP nemá záujem. Ovesny-Straka pritom pripustila, že banka bude spolupracovat pri neživotnom poistení s inými poistovnami, vlastné produkty však v tomto segmente neplánuje. Poistovna SLSP by tak mala fungovat na princípe rakúskej životnej poistovne s Versicherung, ktorá je dcérou Erste Bank, ked produkty poskytuje prostredníctvom siete bankových pobociek a nie prostredníctvom poistných maklérov. V druhom polroku by mala zacat SLSP pôsobit prostredníctvom novej dcérskej spolocnosti aj na lízingovom trhu.

V tomto roku plánuje poistovna podla slov jej generálnej riaditelky zvýšit rentabilitu vlastného kapitálu na 18 % v porovnaní s 10,15 % dosiahnutými v minulom roku. Chce pritom zlepšit úrokovú maržu, ako aj zvýšit výnosy z poplatkov.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporitelne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií a Reštitucný investicný fond 2,82 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS