ČLÁNOK
Prevádzka systému Digitálny tachograf bude stáť 1,1 mil. eur
14. apríla 2014

Ministerstvo dopravy zaplatí za správu, prevádzku, údržbu, vývoj a rozvoj centrálneho registra systému Digitálny tachograf v ďalších štyroch rokoch 1,11 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Komplexnú prevádzku informačného systému Digitálny tachograf bude zabezpečovať naďalej firma Tempest, a.s., ktorá vlastní autorské práva k informačnému systému aj k podkladovým materiálom vytvoreným pri jeho vývoji. Z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania vyplýva, že predpokladaná cena za poskytovanie uvedenej služby bola 1,6 mil. eur bez dane.

Obstaranie prevádzky informačného systému Digitálny tachograf podľa rezortu dopravy vyplýva z nariadenia Európskej komisie z júna 2002 a zo zákona o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave z roku 2007. Spomínané služby môže poskytovať len určitý dodávateľ z dôvodu ochrany výhradných práv. Informačný systém Digitálny tachograf slúži na správu pracovných postupov subjektov, evidenciu, vedenie registra žiadateľov, personalizáciu a vydávanie všetkých druhov čipových kariet, napr. kartu vodiča, dielenskú, kontrolnú či podnikovú kartu.

Informačný systém Digitálny tachograf bol vybudovaný a prevádzkovaný na základe zmluvy s firmou Tempest z 26. augusta 2009, uzavretou na základe verejného obstarávania s účinnosťou do 26. augusta 2013. Samotný systém Digitálny tachograf pokrýva procesy nevyhnutné pre zber, spracovanie a overenie dát cez medzinárodnú sieť Tachonet a personalizáciu čipových kariet, vrátane rozhrania pre prácu a procesy pracovníkov ministerstva dopravy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS