ČLÁNOK
Pretrvávajúca recesia v stavebníctve poznačila aj ekonomické výsledky Drôtovne
31. januára 1997

. Rok 1996 skončila spoločnosť s čistým ziskom 62 mil. Sk, čo je o takmer 26% menej ako v roku 1995. „I keď celkovú situáciu v spoločnosti možno hodnotiť ako mierne napätú z hľadiska výroby dopytu a cien, prioritou na rozvoj sa ukazuje výroba pre gumársky priemysel, ktorá si vyžiada nemalé investície.“
Drôtovňa dosiahla v minulom roku čistý zisk 62 mil. Sk S ohľadom na očakávané investície vo výške 300 mil. Sk bolo na valnom zhromaždení rozhodnuté nevyplácať dividendu. Export vlani predstavoval 50% produkcie. Očakávaný zisk v tomto roku je 50 mil. Sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS