ČLÁNOK
Pretrvávajúca recesia v stavebníctve poznačila aj ekonomické výsledky Drôtovne
31. januára 1997

. Rok 1996 skončila spoločnosť s čistým ziskom 62 mil. Sk, čo je o takmer 26% menej ako v roku 1995. „I keď celkovú situáciu v spoločnosti možno hodnotiť ako mierne napätú z hľadiska výroby dopytu a cien, prioritou na rozvoj sa ukazuje výroba pre gumársky priemysel, ktorá si vyžiada nemalé investície.“
Drôtovňa dosiahla v minulom roku čistý zisk 62 mil. Sk S ohľadom na očakávané investície vo výške 300 mil. Sk bolo na valnom zhromaždení rozhodnuté nevyplácať dividendu. Export vlani predstavoval 50% produkcie. Očakávaný zisk v tomto roku je 50 mil. Sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS