ČLÁNOK
Presvedčenie, že Slovenská republika sa v priebehu prvého polroka 1999 stane členom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)   vyjadrila ministerka financií Brigita Schmögnerová.
24. novembra 1998

B. Schmögnerová sa na konferencii Centra pre hospodársky rozvoj venovanej priamym zahraničným investíciám v SR vyjadrila aj otázkam reštrukturalizácie bankového sektora na Slovensku. Reštrukturalizácia vo VÚB podľa nej potrvá celý nasledujúci rok, k rokovaniam o vstupe súkromného kapitálu do IRB však dôjde v najbližšom čase. Ako vyplynulo z prejavov ďalších účastníkov konferencie, priame zahraničné investície (PZI) pomáhajú modernizovať moderné technológie, zlepšujú firemnú kultúru, zvyšujú konkurencieschopnosť ekonomiky a napomáhajú tiež integrácii hostiteľskej krajiny do medzinárodného systému deľby práce. Rozhodujúcim faktorom PZI je politická a ekonomická stabilita, výhodný daňový systém je pre zahraničných investorov až na 12. mieste. SR zaznamenala v prvom polroka tohto roka výrazný nárast PZI, ktoré dosiahli 7,568 mld. Sk. Za celý minulý rok to bolo pritom 5,117 mld. Sk. Z celkového objemu PZI v strednej a východnej Európe vrátane Spoločenstva nezávislých štátov smerovalo v rokoch 1989-97 na Slovensko 1,5 %. Do Maďarska pritom smerovalo 25,2 %, Poľska 13,8 % a do ČR 12,2 %. Podiel PZI na HDP dosiahol v SR za rok 1997 0,8 %, v Maďarsku to bolo 4,7 %, Poľsku 2,3 %. Najväčším investorom v SR je Nemecko, po ňom nasledujú Rakúsko a Veľká Británia, ČR je na šiestom mieste. Až 47,6 % PZI plynulo v minulom roku do priemyselnej výroby. Bratislavský kraj je oblasťou, kde sa investuje najviac. Kým v prvom polroku tohto roka sem smerovalo 56,9 % PZI, do Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho kraja smerovalo spolu len 37,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS