ČLÁNOK
Prerušili rokovanie o úvere od Svetovej banky za 23,5 mil. USD
24. januára 2002

Vláda sprerušila rokovanie o poskytnutí úveru od Svetovej banky (SB) vo výške 23,5 mil. USD. Úver má Slovenská republika (SR) použiť na financovanie Projektu reformy správy sociálnych dávok. Zameriava sa na vypracovanie plánu reformy dôchodkového poistenia (DP), vytvorenie databázy individuálnych účtov klientov, zavedenie systému jednotného výberu príspevkov a vybudovanie viacpilierového systému DP. Uvádza sa to v predkladacej správe k návrhu úverovej zmluvy a čiastkových zmlúv medzi SR a SB k Projektu reformy správy sociálnych dávok.

Pripravovaný projekt pozostáva z troch oblastí, na realizácii ktorých sa zúčastňujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna poisťovňa (SP) a Národný úrad práce (NÚP). Najväčší objem poskytnutých prostriedkov vo výške 13,34 mil. USD sa má použiť na vývoj databázy klientov a iných informačných systémov. Databázu budú tvoriť individuálne účty občanov, ktoré sú potrebné na fungovanie nového systému DP. Na vytvorenie systému jednotného výberu príspevkov SB poskytne Slovensku 7,04 mil. USD. Systém sa zameriava na zjednodušenie procedúr na prihlasovanie a deklaráciu platieb SP a NÚP, vrátane elektronického prihlasovania pre veľkých daňovníkov a audítorov. Časť prostriedkov vo výške 2,1 mil. USD sa má vyčleniť na technickú pomoc pri vypracovávaní návrhu reformy dôchodkového poistenia, školenie zamestnancov a mediálnu kampaň o reforme. Zostávajúca suma predstavuje rezervné finančné zdroje počas realizácie projektu.

Nový systém sociálneho poistenia by mal podľa správy znížiť riziko daňových únikov a motivovať k účasti na navrhovanom systéme DP v druhom, kapitalizačnom pilieri. Dôsledkom efektívnejšej správy sociálnych dávok sa očakáva zlepšenie kvality služieb občanom.

Návrh úverovej zmluvy musí najskôr schváliť vláda, potom bude úver odsúhlasovať Rada guvernérov SB. Po jeho schválení v orgánoch SB bude mať slovenský kabinet 90 dní na podpísanie samotnej zmluvy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS