ČLÁNOK


,

Prerušil sa trend zlepšovania zahraničného obchodu
30. mája 2003

Aj keď očakávania vývoj zahraničného obchodu (ZO) v apríli boli najviac pesimistické spomedzi účastníkov trhu – VÚB predikovala deficit bola 4.7 mld Sk, kým priemerné očakávania trhu boli 2,9 mld. Sk – zverejnené čísla prekvapili. Hlavným dôvodom zhoršenia výsledkov ZO bol pokles rastu exportu len na 11,4%, čo bolo menej než rastu importu (12,9%). Prerušil sa tak trend posledných piatich mesiacov, keď deficit ZO v každom mesiaci bol vždy nižší ako deficit v rovnakom období predošlého roku a rast exportu prevýšil rast imporu. Deficit ZO v pomere k HDP za posledných 12 mesiacov dosiahol 7.8%. Bude treba vyčkať na ďalšie dáta aby bolo možné určiť, či aprílové čísla sú výnimkou alebo ide o prerušenie trendu zlepšovania výsledkov ZO. Naďalej tak ostávame pri našej predpovedi, že deficit ZO dosiahne za rok 2003 6,6% HDP.

Horšie než očakávané výsledky ZO v apríli dočasne zmiernia tlaky na zhodnocovanie slovenskej koruny. To len podporuje názor VÚB, že NBS na zasadnutí 30. 5. nezmení svoje kľúčové úrokové sadzby. Avšak očakávame, že Európska centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí budúci týždeň zníži úrokové sadzby – a to možno až o 0,5% – čo zvýši úrokový diferenciál medzi eurom a korunou a spôsobí apreciačný tlak na slovenskú korunu. Po zvážení pre a proti sa domnievame, že NBS počas najbližších 1-2 mesiacov zníži svoje úrokové sadzby o 0,5%, aj keď riziká tohto odhadu sú vychýlené smerom k nezmenenej úrovni sadzieb.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS