ČLÁNOK
Prerušenie výroby v banskobystrickej Smrečine Holding, a.s. kvôli uspokojovaniu nárokov veriteľov akciovej spoločnosti Smrečina môže ohroziť nielen 800 jej zamestnancov.
28. decembra 1998

Prerušenie výroby v banskobystrickej Smrečine Holding, a.s. kvôli uspokojovaniu nárokov veriteľov akciovej spoločnosti Smrečina môže ohroziť nielen 800 jej zamestnancov, ale ďalšie pracovné miesta v slovenských nábytkárskych podnikoch. Po likvidácii Solo Sušice sa totiž Smrečina Holding stala takmer monopolným dodávateľom drevotriesky, lebo Drevina Turany má len malú kapacitu. Budúcnosť Smrečiny Holding ako aj pôvodnej skrachovanej Smrečiny by malo načrtnúť rokovanie majiteľov, zástupcov rezortných ministerstiev a odborov so správcom konkurznej podstaty, ktoré by sa malo uskutočniť ešte v tomto roku od 28. do 30. decembra. Po stredajšom stretnutí s prezidentom KOZ Ivanom Saktorom to pre SITA vyhlásil ekonomický riaditeľ Smrečiny Holding Vladimír Slosiarik.
Ekonomický riaditeľ a predseda ZO OZ DLV Peter Gonda na stretnutí zoznámili I. Saktora s históriou krachu Smrečiny a vzniku Smrečiny Holding. Vyzdvihli, že nový podnik, ktorý vznikol na podnet najväčších veriteľov (VÚB, Stredoslovenské lesy a daňový úrad), plní všetky odvody, spláca úvery, je ziskový a zvyšuje výrobu. Pri svojom štarte 1. januára 1997 prebral pracovníkov Smrečiny a časť záväzkov. Z nich časť ihneď uhradil z vkladu, ktoré noví majitelia vložili ako základné imanie, aby niektorí veritelia dodali suroviny na rozbeh.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktoré neguje vznik Smrečiny Holding a jej majetok vracia do skrachovanej Smrečiny k dispozícii správcovi konkurznej podstaty, neohrozilo len ďalšiu výrobu, ale prináša aj komplikácie so zápočtom nových investícií (napríklad 40 mil. Sk do novej kotolne), nákladov na generálne opravy a iné.
Ekonomický riaditeľ vyjadril obavu, aby časť neuspokojených veriteľov svojimi prípadnými „bezhlavými“ požiadavkami nezlikvidovali aj fungujúcu výrobu. V súčasnej neistej situácii nechce pritom vedenie Smrečiny Holding vkladať ďalšie prostriedky do zásob a výroby. Na šancu zopakovať po rozobratí majetku veriteľmi odznova nový štart novej firmy pozerá V. Slosiarik skepticky.
NS SR vyhlásil minulý týždeň transformáciu banskobystrickej Smrečiny, a.s. na Smrečinu Holding za neplatnú. Smrečina Holding dosiahla v minulom roku výrobu v objeme 450 mil. Sk a zisk 5 mil. Sk. Za 11 mesiacov tohto roka zaznamenala výrobu 600 mil. Sk a zisk 6 mil. Sk. Dve tretiny výroby exportuje, najnovšie odľahčené drevotrieskové dosky do Švajčiarska a SRN. Podnik, ktorý prebral väčšinu pracovníkov Smrečiny (tej zostala napríklad Zápalkáreň a iné výroby), prebral aj časť záväzkov Smrečiny, ktoré splatil. Pravdepodobne z toho dôvodu došlo asi pred pol rokom zo strany veriteľov, ktorí stoja mimo Smrečiny Holding, k podaniu žaloby na neplatnosť transformácie Smrečiny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS