ČLÁNOK
Prepad hodnoty vlastného kapitálu zapríčinili zlé úvery
16. apríla 1998

Informoval o tom viceprezident pre stratégiu a podnikateľské aktivity VSŽ Holding, a. s., Košice Jaroslav Bilík. Navýšenie základného imania IRB o jednu miliardu Sk podľa jeho slov problém banky nevyrieši.

Ten spočíva v rovine úverov, ktoré poskytla Slovenským elektrárňam na financovanie výstavby Mochoviec a úverov pre komplexnú bytovú výstavbu, pričom tieto finančné prostriedky sa poskytli za neštandardných podmienok. „Časť týchto úverov riešila banka svojou štátnou politikou. Každý mesiac sa zobchodoval určitý objem peňazí a vplyv úverov sa tak čiastočne eliminoval,“ vysvetlil J. Bilík. Bilík upozornil, že odkúpenie balíka akcií IRB spoločnosťou VSŽ bolo signálom, aby sa k banke už nesprával nikto ako k štátnej, ale ako ku komerčnej. „Možno sme tam utopili 600 mil. Sk. Úložky Slovenskej poisťovne predstavujú 4 mld. Sk a Slovenskej sporiteľne 3 mld. Sk,“ dodal. J. Bilík sa vyjadril aj ku skutočnosti, že VSŽ Holding požiadal núteného správcu IRB o odklad konania mimoriadneho valného zhromaždenia. „Nútený správca nás požiadal, aby sme presne špecifikovali akým spôsobom sa bude navyšovať základné imanie IRB a v čom bude spočívať zmena stanov. Zatiaľ to však presne nevieme, ale očakávame, že sa niektoré skutočnosti vyjasnia na dnešnom stretnutí zástupcov Národnej banky Slovenska a akcionárov IRB,“ vysvetlil J. Bilík. IRB je od 19. decembra 1997 pod nútenou správou NBS. Zavedenie nútenej správy nadväzovalo na nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky banky. IRB dosiahli za minulý rok stratu 3,06 mld. Sk. V prvých dvoch mesiacoch sa strata banky prehĺbila o ďalších 331 mil. Sk. Objem fondov Národnej banky Slovenska v IRB dosiahol 24 mld. Sk. Základné imanie IRB bolo 1 mld. Sk, najväčšími vlastníkmi bol Fond národného majetku SR s 34,17 % akcií a VSŽ, a.s., Košice. VSŽ vlastnili oficiálne iba 15 % akcií banky, podľa neoficiálnych informácií však prostredníctvom iných spoločností kontrolujú zhruba 41 % základného imania IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS