ČLÁNOK
Prenik informácií z PB považuje SLSP za marenie jej ozdravenia
9. novembra 1999

Vyhlásenie SLSP poskytla tlačovej agentúre SITA tlačová tajomníčka Jana Ďuricová. Banka tak reagovala na údaje zverejnené v denníkoch SME a PRAVDA.
Podľa informácií spomenutých denníkov bude Priemyselná banka potrebovať dotvoriť opravné položky vo výške 4,3 mld. Sk, ak sa jej nepodarí vykryť problémové ruské operácie akciami Gazpromu. Ak by aj tieto akcie získala, bude musieť banka dotvoriť oprávky v hodnote 2,4 mld. Sk. Tak totiž znejú výsledky predbežného auditu, ktorý po zavedení nútenej správy uskutočnila v Priemyselnej banke renomovaná agentúra KPMG.
Výsledky banky podľa denníkov nenaznačujú, že by Priemyselná banka bola schopná vytvoriť taký zisk, aby tento dlh z minulosti uhradila. Dodatočná tvorba opravných položiek sa tak pravdepodobne prejaví na výraznej strate Priemyselnej banky za tento rok. Strata banky by tak mohla prevýšiť jej základné imanie. Z auditu, ktorý urobila KPMG, vyplýva, že ak Priemyselná banka nezíska akcie Gazpromu, bude musieť na svoje pohľadávky súvisiace s operáciami v Rusku vytvoriť celkové opravné položky v objeme 3,247 mld. Sk. Banka má však na tieto aktíva zatiaľ vytvorené iba pohľadávky v objeme 497 mil. Sk. Chýba jej preto do nákladov dotvoriť ďalších 2,74 mld. Sk. Ani v prípade, že banka získa akcie Gazpromu a predá ich za trhovú cenu, však nebude môcť hovoriť o tom, že skončila operácie v Rusku bez strát. Podľa audítora by totiž v takom prípade mala dotvoriť oprávky v objeme 1,332 mld. Sk. Keďže má zatiaľ na ruské aktíva vytvorených už spomínaných 497 mil. Sk oprávok, tento rok by musela dotvoriť ďalších 835 mil. Sk.
PB má podľa SME problémy nielen v Rusku. Na jej úvery v objeme 5,23 miliardy jej audítor odporúča vytvoriť oprávky vo výške 1,11 mld. Sk. Zatiaľ má len 613 mil. Sk. Na podielové cenné papiere a vklady v objeme 833 mil. Sk jej audítor odporúča vytvorenie oprávok vo výške 355 mil. Sk. Zatiaľ nemá žiadne. Na dlhopisy v objeme 372 mil. Sk jej odporúča vytvoriť oprávky v objeme 109 mil. Sk, ani v tomto prípade však neboli žiadne vytvorené. Okrem toho jej odporúča audítor vytvoriť aj 215 mil. Sk na poskytnuté záruky, na ktoré si zatiaľ vytvorila len 10 mil. Sk. Okrem spomínaných je tu ešte 851 mil. Sk iných pohľadávok, na ktoré treba dotvoriť oprávky vo výške 387 mil. Sk. Ani pri nich však Priemyselná banka s tvorbou oprávok nezačala. Okrem ruských problémov teda audítor v Priemyselnej banke našiel ďalšie problémy, ktoré spolu vyčíslil nutnosťou tvorby ďalších oprávok v hodnote 1,559 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS