ČLÁNOK
Premiér Tony Blair podporuje zvýšenie daní s cieľom zreorganizovať Národnú zdravotnú službu – NHS
3. decembra 2001

Zdá sa, že špekulácie o vážnych sporoch medzi Blairom a Brownom sa včera definitívne skončili. Britský ministerský predseda totiž v nedeľnom vydaní denníka The Independent uviedol, že najlepším spôsobom na zabezpečenie „miliárd libier na National Health Service – NHS“ je zvýšenie daní. Blair zároveň dodal, že nesúhlasí so špecifickou daňou, ktorú preferuje minister zdravotníctva Alan Milburn, no ktorú zároveň ostro odmieta aj minister financií Gordon Brown.

Premiér i minister financií sa zhodujú v tom, že najschodnejšou cestou na zabezpečenie dodatočných finančných prostriedkov na zdravotníctvo je všeobecné, a nie špecifické zvýšenie daní, čo deklaroval Brown ešte počas vystúpenia v parlamente (v utorok minulého týždňa) pri prezentovaní rozpočtových zámerov na budúci rok.

Prisľúbil mimoriadne zdroje na zdravotníctvo vo výške jednej miliardy libier v priebehu roka 2002, no zároveň varoval, že Británia ako celok „zaplatí za systém zdravotnej starostlivosti so svetovými parametrami“, k vytvoreniu ktorého sa zaviazala vláda.

Brown dodal, že „podstatne väčšia časť hrubého domáceho produktu sa vyčlení na NHS, čo experti okamžite komentovali ako signál na zvyšovanie daní v budúcnosti. Spôsob, akým uskutočníme tieto rozhodnutia, či dosiahneme nový konsenzus v rámci celého spektra politických strán a celej Británie, podmieni nielen dlhodobú budúcnosť zdravotného systému, ale aj charakter našej krajiny, pripomenul minister financií na pôde parlamentu.

Zároveň sa priklonil k optimistickej analýze ďalšieho vývoja britského hospodárstva, a to napriek miernej redukcii rastových parametrov HDP, ktoré majú počas tohto roka dosiahnuť 2,25%, hoci Brown odhadoval rast na hladine 2,75%.

Na budúci rok sa má rast hrubého domáceho produktu pohybovať v rozpätí 2-2,5% a v roku 2003 od 2,75% do 3,25%.

Aj z tohto dôvodu je Brown „opatrne optimistický“, pretože Británia má šancu dostať sa bez väčších otrasov z terajšej „búrky“, v ktorej sa nachádzajú ekonomiky sveta.

Táto šanca vyplýva najmä z toho, že Veľká Británia podnikla „rozhodné akcie“ vo sfére menovej a rozpočtovej politiky a jej cieľom je vybudovať si „silnejšiu pozíciu v neistom svete“.

Napriek tomu, že Brown v parlamente vyjadril nádej, že pri vytváraní dlhodobej perspektívy britského zdravotného systému sa podarí dosiahnuť trvalý politický konsenzus, tieňový minister financií za Konzervatívnu stranu Michael Howard obvinil labouristu Browna z toho, že opäť predkladá „falošné sľuby“ v súvislosti s verejnými službami.

Liberálni demokrati zasa hodnotili Blairove návrhy a hodnotenia ako „mimoriadne sebauspokojujúce…“

Medzi zásadné rozpočtové a daňové opatrenia britskej vlády patrí :
– uvoľniť 100 miliónov GBP na nové vybavenie ozbrojených síl v súvislosti s bojom proti terorizmu
– v priebehu budúceho roka zvýšiť zdroje na NHS o jednu miliardu libier
– o 20 miliónov libier sa zvýši rozpočet britskej tajnej služby
– Metropolitná polícia získa zo štátneho rozpočtu 30 miliónov libier v súvislosti s plnením nových úloh, ktoré vyvstali po 11. septembri 2001
– daňovými úľavami sa podporí financovanie a úverovanie výskumu a vývoja, čo sa takisto premietne v budúcoročnom rozpočte
– dôjde k reforme zdaňovania zisku z kapitálových výnosov, pričom 20%-nou sadzbou budú zaťažené aktíva, ktorými disponuje spoločnosť 12 mesiacov, desiatimi percentami sa zdania aktíva, ktorými disponuje podnikateľský subjekt 24 mesiacov
– zjednodušený režim dane z pridanej hodnoty umožní typicky malým firmám ročne usporiť tisíc libier
– dôchodky určené poberateľom základných štátnych penzií sa zvýšia minimálne o 100 libier
– začne sa realizovať nový model pôžičiek pre slabšie situovaných penzistov
– väčšími poplatkami bude zaťažená zahraničná kamiónová preprava na území Veľkej Británie

V súvislosti s reformou NHS Blair opäť naznačil, že odstupuje od pôvodného záväzku zvýšiť do roku 2005 výdavky na zdravotníctvo vo Veľkej Británii na úroveň európskeho priemeru, čím sa ešte viac názorovo zblížil s ministrom financií Brownom.

Možný návrat k zvýšeniu daňovej záťaže pri financovaní lepšie fungujúcich verejných služieb dávajú viacerí analytici do polohy úvah, ktoré sa týkajú profilu Labouristickej strany.

Aj v tomto kontexte bol Tony Blair značne razantný – prípadné zvýšenie daňovej záťaže vôbec neznamená, že Nová Labouristická strana je mŕtva, že noví labouristi sa vracajú k politike „starých“ labouristov.

Nová Labouristická strana nikdy nebola Konzervatívnou stranou, je skrátka zmodernizovanou Labouristickou stranou.

Blair i Brown súčasne potvrdili, že zlepšenie Národnej zdravotnej služby nie je iba otázkou peňazí. Zvýšenie zdrojov musí byť spojené so zlepšením riadenia NHS a zvýšením zodpovednosti jej pracovníkov.

Nie je preto náhoda, že práve v čase, kedy minister Brown navrhol vyčleniť nové zdroje pre systém zdravotníctva, bola v NHS v poradí už druhá hĺbková kontrola, ktorú iniciovala britská vláda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS