ČLÁNOK
Premiér navrhne kandidáta SDĽ na nového ministra financií
25. januára 2002

Predseda vlády Mikuláš Dzurinda navrhne prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi, aby za nového ministra financií vymenoval kandidáta SDĽ Františka Hajnoviča. Premiér sa rozhodol podať návrh na menovanie nového šéfa rezortu financií s vedomím, že bol dôverníkom Štátnej bezpečnosti (ŠtB). „Preveril som tieto informácie a nezistil som nič, na základe čoho by som kandidáta nemal navrhnúť,“ uviedol Dzurinda po stretnutí s Hajnovičom.

Hajnovič informoval premiéra o predstavách svojho pôsobenia na Ministerstve financií SR. O možnej spolupráci s odstupujúcou ministerkou sa však podľa premiéra nerozprávali. Odbornú spôsobilosť Hajnoviča na post ministra rezortu financií Dzurinda konzultoval s odborníkmi.

Na stretnutí premiér nerokoval s budúcim šéfom financií o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Súčasná ministerka financií Brigita Schmögnerová by mala podať demisiu v pondelok do rúk prezidenta.

Reštrukturalizácia podnikového sektora a podpora ozdravených bánk budú prioritou kandidáta na post ministra financií Františka Hajnoviča. Plánuje pritom pokračovať v načatých reformách, avšak s dôrazom na ich rovnomerné rozloženie. Ako dodal, jeho cieľom je realizovať zodpovednú finančnú politiku, ktorá bude podporovať stabilitu krajiny. Predseda vlády Mikuláš Dzurinda vo štvrtok oznámil, že navrhne prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi, aby F. Hajnoviča vymenoval za nového ministra financií.

Podľa Hajnoviča je pred vstupom krajiny do Európskej únie potrebná urýchlená deregulácia cien, pretože to je jedna z požiadaviek na ašpiráciu na členstvo v Európskej menovej únii. Deregulácia cien je totiž jedným z faktorov, ktoré pôsobia na výšku inflácie. Do úvahy však treba brať aj proinflačné pôsobenie zvyšovania miezd a prílev zahraničného kapitálu. „To je však problém všetkých transformujúcich sa krajín,“ povedal.

Kandidát SDĽ na post ministra financií pôsobí v súčasnosti ako vedúci oddelenia Národohospodárskych a menových štúdií Národnej banky Slovenska (NBS). Ťažisko jeho práce spočíva v príprave analýz a podkladov súvisiacich so smerovaním Slovenska do Európskej únie a Európskej menovej únie. Hajnovič je členom SDĽ od jej vzniku. Niekoľko rokov pracuje v Národohospodárskej poradnej komisii Republikového výboru SDĽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS