ČLÁNOK
Prekročenie fiskálneho deficitu o 3,1 %
20. februára 1998

Prekročenie o 3,1 % zaznamenal fiskálny deficit, ktorý sa za rok 1997 vyšplhal na 12,022 mld. Sk. Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 1997 pritom predpokladal účtovný deficit na úrovni 36,9 mld. Sk a fiskálny schodok na úrovni 1,66 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informovalo Ministerstvo financií SR. Ministerstvo tak oficiálne potvrdilo predbežné výsledky, avizované v januári tohto roka. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 180,826 mld. Sk, čím o 5,7 % prekročili plánovanú úroveň 171 mld. Sk. Oproti roku 1996 vzrástli príjmy rozpočtu o 8,7 %. Rast hrubého domáceho produktu sa pritom za minulý rok v bežných cenách odhaduje na 12,35 %. Výdavky rozpočtu zaznamenali prekročenie plánu o 4,7 %, keď dosiahli 217,825 mld. Sk. Oproti minulému roku vzrástli výdavky o 25,937 mld. Sk alebo o 13,5 %. Pre príjmy rozpočtu bolo charakteristické zaostávanie väčšiny kategórií za stanoveným plánom. Pri daňových príjmov zaznamenal slovenský rozpočet zaostávanie za plánom o takmer 6 %, čo predstavuje viac než 9 mld. Sk. Táto situácia nastala aj napriek zavedeniu dovoznej prirážky, ktorá do rozpočtu priniesla 7,45 mld. Sk. Daňové príjmy dosiahli 145, 528 mld. Sk, čo je o 5,399 mld. Sk viac ako v minulom roku. Nedaňové príjmy dosiahli 12,124 mld. Sk, čo znamená prekročenie plánu o 16,4 %. Dôvodom bolo prekročenie pri príjmoch kategórie Iné nedaňové príjmy. Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a predaja účastín plánoval štátny rozpočet na úrovni 4,37 mld. Sk, no podarilo sa získať iba 1,241 mld. Sk. Doplnkové príjmy (granty) dosiahli hodnotu 14,918 mld. Sk a boli použité predovšetkým v kapitole Ministerstva dopravy, čo predstavuje hlavne diaľničnú výstavbu. Príjmy rozpočtu tvorili aj úvery z Ruskej federácie na dokončenie atómovej elektrárne v Mochovciach v objeme 1,16 mil. Sk, domáce úvery v objeme 1,5 mld. Sk na bytovú výstavbu a 2,367 mld. Sk od Nomury na vznik Exim banky SR. Na bežné výdavky štátneho rozpočtu šlo v minulom roku 158,198 mld. Sk, čo je 97,4 % z plánovanej úrovne. Krátenie výdavkov bolo zaznamenané napríklad pri bežných transferoch ako sú transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, štátom platené poistné za zákonom určené skupiny osôb , transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám, podnikateľskému sektoru a obciam. Ročný objem týchto transferov bol 71,226 mld. Sk, čo je 96,5 % plánovanej úrovne. Rapídne prekročenie stanovených úrovní je zreteľné pri kapitálových výdavkov, ktoré dosiahli 34,26 mld. Sk, čo je prekročenie o 60,3 %. Ministerstvo financií SR však toto prekročenie nijako nespresnilo ani nekomentovalo. Účasť na majetku a úvery s ročným rozpočtom 3,191 mld. Sk dosiahlo na konci roka úroveň 4,474 mld. Sk. Znamená to prekročenie o 40 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS