ČLÁNOK
Prekážkou podnikania je nestabilita legislatívy
16. septembra 2003

Jednou z najvážnejších prekážok podnikania na Slovensku je nestabilita legislatívy. Konštatuje sa to v správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšenie, ktorú na rokovanie vlády predkladá ministerstvo hospodárstva (MH). Ako príklad uvádza daňové zákony, ktoré sú po desiatkach novelizácií rozsiahle a neprehľadné najmä pre malých podnikateľov. Ďalším vážnym problémom je podľa materiálu vymožiteľnosť práva, a preto je nevyhnutné minimalizovať počet dlhodobo riešených obchodných sporov.

Podľa štandardov Európskej únie (EÚ) sa väčšina súdnych sporov musí vyriešiť do dvanástich mesiacov, uvádza sa v správe MH. Oproti súčasnosti by sa tiež mala významne zvýšiť úloha úverovania a poistenia exportu predovšetkým pre stredné firmy. To by umožnilo zvýšiť podiel malého a stredného podnikania na exporte v rámci EÚ zo súčasných približne 40 – 50 % až na 60 %.

Ako jedno z opatrení na podporu podnikania na Slovensku rezort hospodárstva navrhuje zosúladiť podmienky pre domácich i zahraničných investorov na investovanie. Mali by sa tiež vytvoriť predpoklady pre možnosť domácich subjektov etablovať sa na kapitálových trhoch v zahraničí. V oblasti pracovného trhu ministerstvo odporúča rozšíriť priestor pre skrátený pracovný čas, skrátený pracovný úväzok a zapožičiavanie pracovníkov. Vnútorný trh by malo podporiť zachovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty minimálne v období rokov 2004 až 2006 v súlade s dohodnutými podmienkami prístupu SR do EÚ. Ďalším z krokov by malo byť dobudovanie administratívnych kapacít Slovenskej obchodnej inšpekcie s dôrazom na kvalifikovanosť a odbornú zdatnosť jej pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS