ČLÁNOK
Prehodnotenie noriem môže zvýšit tempo výstavby dialnic
19. apríla 2003

Prehodnotením slovenských stavebných noriem pre dialnice na „mäkšie“ západoeurópske sa ich výstavba môže výrazne zlacniet a tempo ich výstavby sa môže zrýchlit. Zhodli sa na tom úcastníci štvrtkového stretnutia poslancov NR SR za Banskobystrický kraj so zástupcami Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) a verejnej správy v Banskej Bystrici. Štátny tajomník MDPT Ján Kotula konštatoval, že výstavba rýchlostnej komunikácie je o 30 % lacnejšia ako dialnica, co by podla primátora Zvolena Vladimíra Manku uvolnilo desiatky miliárd korún z výstavby severnej dialnicnej trasy, ktoré by sa mohli využit na južnú vetvu.

Prehodnotenie na nemecké normy a výnimky, napríklad na pozdlžne sklony, ktoré najviac ovplyvnujú cenu zemných prác, navrhol MDPT už za ministra Jána Jasovského riaditel Investorského útvaru Slovenskej správy ciest v Banskej Bystrici Juraj Valent. Ako pre agentúru SITA dalej J. Valent uviedol, v SRN v tažkých úsekoch niekolko dialnic z 60-tych rokov nemá odstavný pruh, a v Taliansku a CR sa bežne vysoko prekracuje pozdlžny sklon 2,5 %.

Podla J. Kotulu zmeny nie sú jednoduché a je snaha sa zjednotit sa so susedmi. Dodal, že podla MDPT sú náklady na dokoncenie severnej trasy dialnice do Košíc v priemere 630 mil. Sk/km. Náklady na výstavbu južnej rýchlostnej komunikácie z Nitry do Košíc dosahujú 300 mil. Sk/km. J. Kotula odhadol, že zavedením elektronického mýta, s ktorým sa pocíta pre nákladné automobily nad 7 t najskôr o dva roky, sa rocné výnosy môžu zvýšit z terajších 600 mil. Sk za dialnicné známky na možno až 5 mld. Sk. Upozornil, že je treba poplatok vhodne urcit, aby sa doprava nepresunula mimo spoplatnené cesty. Podotkol však, že výnos zo spotrebnej dane za palivá, ktorý by bol systémovým zdrojom pre výstavbu a údržbu ciest, rocne vynáša 20 mld. Sk.

Poslanec Jozef Mikuš kritizoval, že NR SR rozhoduje len o celkovej rozpoctovej sume na dialnice a nie detailnejšie, aby tak mohla urcovat priority. Odmietol stav, kedy pomer výdavkov sever – juh je asi pät ku jednej, a domnieva sa, že by mal byt vyváženejší, napr. tri ku dvom.

Poslanci však ocenili, že vláda reaguje na argumenty a v priebehu rokov navýšila zdroje na južnú trasu. Nesúhlasia ale s terajšími úvahami o odsunutí termínov. V komuniké zo stretnutia vládu vyzývajú, aby sa v termíne dokoncili úseky Hronský Benadik – Šášovské Podhradie, obchvaty Tornale, Oždan a Zvolena, do roku 2005 zacalo s výstavbou severného obchvatu Banskej Bystrice a zacalo s prípravou úseku Nitra – Hronský Benadik. Ako J. Kotula podotkol, Banská Bystrica musí rozhodnút, ci uprednostní tunel pod Vartovkou alebo severný obchvat. Súcasne však varoval, že tunel ani obchvat problém prehustenej mestskej dopravy na nábreží Hronu nevyrieši.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS