ČLÁNOK
Prehľad menového vývoja NBS
21. júla 1998

Menový vývoj bol v tomto mesiaci poznačený aj zvýšením miery inflácie ako dôsledku zavedenia minimálnych cien cukru. Na peňažnom trhu došlo k poklesu úrokových sadzieb, čo malo za následok pokles korunových pozícií nerezidentov o 0,8 mld. Sk. Vo svojom prehľade menového vývoja to uviedla Národná banka Slovenska (NBS). Peňažná zásoba M2 vzrástla v máji o 7,3 mld. Sk na 453,8 mld. Sk. Na tomto náraste sa podieľali predovšetkým peniaze M1, ktorých objem sa zvýšil o 7 mld. Sk. Do peňažného agregátu M1 pritom patria hotovostné peniaze a netermínované vklady, do M2 patria okrem nich aj kvázipeniaze – termínované vklady a vklady v cudzej mene. Na medziročnej báze však M1 zaznamenáva pokles o 0,7 % a kvázipeniaze rast o 15,9 %. Podľa NBS sa stal hlavným prorastovým činiteľom vývoja peňažnej zásoby čistý úver vláde, ktorý v medziročnom vyjadrení vykázal rast o viac ako 38 %. V máji pritom čistý úver vláde zaznamenal prírastok o 7,7 mld. Sk. Celkové čisté domáce aktíva pritom vzrástli v máji o 6,6 mld. Sk, na medziročnej báze zaznamenávajú rast o 7,9 %. NBS dnes oznámila, že Fond národného majetku SR sa dostal v máji z veriteľskej do dlžníckej pozície voči bankovému sektoru. Kým na konci apríla mal na účtoch v bankách o 0,2 mld. Sk viac ako boli jeho pôžičky, na konci mája mal už požičaných o 0,7 mld. Sk viac ako boli jeho vkladov. Centrálna banka pozitívne hodnotila stabilitu úverových aktivít bankového sektora. V máji totiž objem úverov bánk voči podnikom a obyvateľstvu klesol o 0,5 mld. Sk na 376,8 mld. Sk. Na medziročnej báze tak rast objemu úverov dosahuje 2,7 %. Celkové úvery pritom v máji vzrástli o 0,7 mld. Sk, pričom korunové úvery poklesli o 0,7 mld. Sk a devízové vzrástli o 1,7 mld. Sk. Priemerná úroková miera zo stavu úverov vzrástla v máji o 0,05 percentuálneho bodu na 16,75 % p.a. Priemerná úrokov miera z novoposkytnutých úverov pritom poklesla o 0,75 percentuálneho bodu na 19,54 %. celková priemerná úroková miera z korunových vkladov sa v porovnaní s marcom zvýšila o 0,24 percentuálneho bodu na 10,23 %. Inflácia dosiahla v máji 7,6 %. Na mesačnej báze zaznamenala rast o 0,6 % predovšetkým kvôli 1,5-percentnému rastu v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Prejavil sa tu najmä vplyv zavedenia minimálnej ceny cukru s účinnosťou od 1. apríla. Miera tohto opatrenia bola v máji ešte vyššia ako v apríli. Kým v apríli rástli ceny v odbore cukor, džem, med, sirupy, cukrovinky priemerne o 2,8 %, v máji to bolo 4,8 %. Vyšší (0,6 %) rast cien bol zaznamenaný aj v odbore odevy a obuv NBS zatiaľ neposkytla žiadne nové údaje v oblasti platobnej bilancie alebo zahraničnej zadlženosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS