ČLÁNOK
Predvelkonocný týžden bol úspešný pre podielové fondy
24. apríla 2003

Otvorené podielové fondy clenov Asociácie správcovských spolocností (ASS) predvelkonocný týžden zhodnotili svoje podiely. Najvyššie zisky dosiahli uplynulý týžden tri akciové fondy zo skupiny KBC, ktoré zhodnotili svoje podiely o viac ako 7 %. Cisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, uplynulý týžden opät mierne poklesli, ked dosiahli 252,7 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

V skupine akciových fondov, kde znehodnotili svoje podiely pocas týždna len tri fondy, boli najúspešnejšie fond Euro Technology so ziskom 7,81 %, fond Technology Top 20 so zhodnotením o 7,43 % a fond Technology so ziskom 7,26 %. Všetky fondy spravuje KBC Equity Fund. Aj medzi dlhopisovými fondmi dominovali kladné císla, najviac sa pritom darilo fondu Corporate-Bond-Fund od Volksbanken-KAG so ziskom 0,38 %. Zo zmiešaných fondov boli najúspešnejšie Zahranicný rastový fond od Amslico AIG Funds so ziskom 1,89 % a Reštitucný fond pod správou J&T Asset Managementu so ziskom 1,21 %.

Medzi fondmi penažného trhu sa najviac darilo fondu Multi Cash CSOB SKK pod správou KBC, ktorý posilnil za týžden o 0,2 %. Hned za ním sa umiestnil Penažný korunový fond od VÚB Asset Managementu so ziskom 0,17 %. V skupine strešných fondov bol najúspešnejší rastový fond Master Fonds dynamisch pod správou Capital Invest KAG, ktorý zhodnotil o 1,08 %.

Z cistých predajov otvorených fondov clenov ASS pripadalo uplynulý týžden na dlhopisové fondy viac ako 54 % v objeme 136,6 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov penažného trhu predstavoval 103,6 mil. Sk. Najväcšie cisté predaje v objeme 89,1 mil. Sk pritom dosiahli fondy pod správou Asset Managementu Slovenskej sporitelne, najmä Sporo korunový penažný fond.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS