ČLÁNOK
Predstavitelia VSŽ, U.S. Steel i vlády spokojní s výsledkom MVZ
12. októbra 2000

Prevzatie Steel Košice, s.r.o. americkým investorom musí ešte odsúhlasiť PMÚ SR.

Reálne prevzatie spoločnosti Steel Košice, s.r.o. americkým investorom možno očakávať v polovici novembra. Bude mu predchádzať niekoľko technických krokov, medzi ktoré patrí napríklad vyjadrenie Protimonopolného úradu SR (PMÚ) k transakcii a realizácia dohodnutých finančných prevodov.
Podľa prezidenta VSŽ Gabriela Eichlera má PMÚ 30-dňovú lehotu na vyjadrenie, úrad však má právo na predĺženie rozhodovacieho procesu. „Finančné transakcie zaberú 7 dní a koncom tejto lehoty dôjde aj k odovzdaniu agendy môjmu nástupcovi,“ dodal G. Eichler.
Nastupujúci prezident core spoločnosti John Goodish informoval o záväzku vlády obsiahnutom v zmluve medzi vládou, VSŽ a U.S. Steel, kde sa kabinet zaviazal poskytnúť daňové prázdniny pre amerického investora. Ten by mal získať úplné 5-ročné prázdniny s povinnosťou investovať prostriedky odpustené na daniach a ďalších 5 rokov bude platiť len polovicu daní za rovnakých podmienok. Okrem toho zmluva obsahuje záväzky o odpustení časti daňového dlhu za roky 1996 až 1999 a dojednania o ekologických záväzkoch U.S. Steel voči štátu.

G. Eichler ako aj nastupujúci prezident core spoločnosti John Goodish a štátny tajomník Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR Vladimír Drozda vyjadrili na tlačovej besede po skončení mimoriadneho valného zhromaždenia VSŽ príjemné prekvapenie nad jednoznačnosťou rozhodnutia akcionárov, ktorí podporili transakciu takmer na 100 %. Podľa J. Goodisha je hladký priebeh MVZ aj výsledkom dôkladnej publicity tejto transakcie v poslednom období.
J. Goodish tiež potvrdil pretrvávajúci záujem o kúpu akcií VSŽ v prípade ekonomicky zaujímavej ponuky zo strany terajších akcionárov. Ako informoval V. Drozda, štát bude akcie pod svojim vplyvom predávať pravdepodobne iba vcelku a nie skôr, ako o rok. Kupcom by mal byť podľa neho silný investor, ktorý bude zárukou realizácie záujmov štátu v tomto podniku, kam zaradil predovšetkým zamestnanosť a prosperitu VSŽ a na ňu naviazanú prosperitu regiónu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS