ČLÁNOK
Predstavitelia slovenskej a ruskej Eximbanky podpísali dohodu o spolupráci
8. decembra 1997

Dohoda umožní vykonávanie spoločného slovensko-ruského bankového servisu. Dohoda sa uzatvára na 5 rokov s polročnou výpovednou lehotou Ako sa uvádza v tlačovej správe, dohoda vytvára podmienky pre poskytovanie exportných a importných úverov pri obchode s Ruskou federácie, ako aj bankových garancií tretím bankám. Zároveň dohoda umožňuje aj poisťovanie vývozných a dovozných jednotlivých úverov. Prvotným poslaním spolupráce medzi oboma Eximbankami je poskytovať ruským a slovenským podnikateľom garancie a úvery. Neskôr sa chcú zamerať aj na vytvorenie spoločného fondu pre poskytovanie úverov a spoločného rizikového fondu. Podľa dnešného vyjadrenia ministra hospodárstva SR karola Česneka zaviazala vláda SR Eximbanku, aby sa najmenej 80 % všetkých ňou poskytnutých úverov zameriavalo na podporu vývozu slovenských podnikov do Ruskej federácie. Slovenská Eximbanka vznikla 1. júla 1997 na základe zákona NR SR č. 80/1997. Od tohto obdobia až do súčasnosti prebiehala fáza budovania banky, kedy sa tvorila štruktúra a bankové orgány. Úlohou Eximbanky je financovanie vývozných a dovozných úverov, ako aj ich poisťovanie. Na ruskej strane sú jej partnermi Eximbanka, ktorá sa zaoberá poskytovaním úverov a Exim Garant RF, poskytujúci bankové poistenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS