ČLÁNOK
Predstavitelia MDPT a holandského KPN o privatizácii ST
16. februára 2000

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia MDPT SR a poradenského konzorcia Deutsche Bank. Predmetom rokovania boli otázky týkajúce sa akcionárskej zmluvy, kúpnej zmluvy a licencie. Informoval o tom hovorca ministerstva Pavol Prikryl.

Počas stretnutia sa prerokovali taktiež jednotlivé dokumenty, pričom sa zástupcom KPN zodpovedalo na otázky, týkajúce sa rôznych ustanovení. Rokovania s ďalšími záujemcami sa uskutočnia v priebehu budúceho týždňa.

V priebehu januára boli potenciálnym záujemcom o kapitálový vstup do ST zaslané návrhy Zmluvy o predaji a upísaní akcií a Akcionárskej zmluvy. Podľa zverejnených informácií v priebehu marca sa očakávajú indikatívne ponuky s pripomienkami k Zmluve o predaji a upísaní akcií, Akcionárskej zmluve a návrhu licencie, ktoré budú predmetom následných rokovaní so záujemcami o privatizáciu ST a príslušnými orgánmi SR. Podľa vyjadrení predstaviteľov ministerstva dopravy by mal proces výberu strategického partnera pre ST v apríli dospieť k výberu jedného záujemcu. Záujem o kúpu podielu v ST doteraz prejavilo viacero spoločností, medzi nimi napríklad Telekom Austria, Dutch KPN Telecom, France Telecom a Deutsche Telekom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS