ČLÁNOK
Predstavitelia FNM a SPP podpísali zmluvu o prevode akcií
14. apríla 2000

Zmluvu o prevode akcií Nafta, a.s. Gbely medzi Fondom národného majetku (FNM) a Slovenským plynárenským podnikom, š.p. (SPP) podpísali vo štvrtok predseda Výkonného výboru FNM Pavol Hulík, člen Výkonného výboru a riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajom FNM Bohuslav Brendza a generálny riaditeľ SPP Pavol Kinčeš. Ako pri podpise zmluvy skonštatovali obidve strany, začlenenie Nafty do skupiny SPP má pozitívny vplyv pre SPP aj pre FNM.
Uzavretie tohto obchodu považuje prezident FNM Jozef Kojda za dobrý obchod. „Je to prvý obchod, ktorý umožní umorenie dlhopisov FNM inak, ako ich preplatením“, uviedol Kojda. Zároveň vyjadril presvedčenie, že v tomto roku bude takýchto obchodov viac.
Podľa Pavla Kinčeša SPP zatiaľ nezačal skupovať dlhopisy na uhradenie dvoch posledných splátok. SPP uvažuje o dvoch alternatívach nákupu dlhopisov, kde prvou by malo byť skupovanie dlhopisov na anonymnom burzovom mieste, za pravdepodobnejší však považuje druhý variant a to výkup dlhopisov od prvonadobúdateľov za vyššiu cenu, ktorá by sa mohla pohybovať okolo 10 tisíc korún. Tento postup SPP podľa Kinčeša konzultovalo aj s členmi vlády. Ako ďalej povedal, SPP nemôže vylúčiť zmeny v personálnom obsadení Nafty Gbely. Kúpa akcií Nafty od FNM zatiaľ nebola podľa neho konzultovaná s Protimonopolným úradom SR a stane sa tak v zákonnej lehote po podpise zmluvy.
Kúpna cena za 45,9 % Nafty, čo je 1 483 011 akcií, bola dohodnutá na 1,112 mld. Sk, čo predstavuje 750 Sk za akciu. Prvú splátku vo výške 500 mil. Sk zaplatí SPP do troch dní od podpisu zmluvy s okamžitým prevodom nezaťažených akcií. Druhá splátka 100 mil. Sk bude realizovaná do štyroch mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy, tretia splátka vo výške 256 mil. Sk bude zaplatená dlhopismi FNM do 30. júna 2000 a štvrtá splátka v rovnakej výške a rovnakým spôsobom do 31. decembra tohto roku. SPP zabezpečí svoj záväzok voči FNM tromi zmenkami na jednotlivé splátky, ktoré budú až do zaplatenia celej kúpnej ceny v bankovej úschove.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS