ČLÁNOK
Predstavenstvo Drukosu navrhlo konkurz vlastnej firmy
15. mája 2003

Predstavenstvo spolocnosti Drukos, a.s., Banská Bystrica podalo 5. mája na Krajskom súde (KS) v Banskej Bystrici návrh na vyhlásenie konkurzu na vlastnú spolocnost. Informoval o tom v stredu predseda predstavenstva a predseda Združenia poškodených obcanov (ZPO) Štefan Jagercík. Podla predstavenstva, ktoré nastúpilo na celo Drukosu 1. apríla, je to jediný spôsob, ako vyriešit zložitú situáciu a rôznym skupinám zabránit v znižovaní hodnoty majetku Drukosu. Ako pre agentúru SITA uviedol Jagercík, miera uspokojenia pohladávok veritelov by sa mohla priblížit k 50 %.

Nové vedenie Drukosu má podla neho prehlad o asi 80 % majetku spolocnosti vrátane pohladávok a záväzkov, pricom ostáva preskúmat majetkové podiely a vztahy k dcérskym firmám. Ako dodal, dcérske spolocnosti, vrátane zahranicných, má nové vedenie pod kontrolou.

Podla Jagercíka vytvárajú rôzne orgány priestor pre tunelovanie a stratovost firmy. Predchádzajúce vedenie podla neho neurobilo vcas úctovnú závierku za rok 2002, nenamietalo ani proti danovému dorubu 20 mil. Sk nedoplatkov na dani z pridanej hodnoty napriek tomu, že ho danový úrad vypocítal zle.

Ako podozrivé oznacil Jagercík aj okolnosti vymáhania pohladávky vo výške 55 mil. Sk Bankou Slovakia (BS). Drukos totiž v roku 1999 získal od banky úver vo výške 21 mil. Sk na 14 rokov, ale musel kúpit aj jej nedobytnú pohladávku 55 mil. Sk voci firme TFG, ktorú založili clenovia zakladajúceho predstavenstva BS. Zaplatil za nu 34 mil. Sk z iného úveru od BS. Vlani BS zmluvu Drukosu vypovedala a zacala vymáhat zvyšok. Exekútor obstavil tri úcty so sumou vysoko prevyšujúcou ním nárokovaných 55 mil. Sk a postupne získal 38 mil. Sk. BS, vlastnená FNM, ale túto 55-miliónovú pohladávku odpredala 14. apríla londýnskej spolocnosti Chantellion za 15 mil. Sk.

Jagercík poukázal tiež na rýchle kroky súdov v neprospech Drukosu a ZPO. Súdy však podla Jagercíka konali pomaly, ak išlo o prospech Drukosu a ZPO. Uvítal pritom kontrolu predstavenstva zo strany financnej polície, prokuratúry a predbežnej správkyne konkurznej podstaty, aj ked to spomaluje cinnost. Upozornil tiež na problém s vyplácaním 196 zamestnancov, ktorým raz vyplatili mzdy vdaka výnimke exekucného zákona. Teraz sa obracia na prokuratúru, aby uvolnila danú ciastku, a tak sa podarilo udržat v chode fungujúce prevádzky firmy.

KS ustanovil predbežnú správkynu konkurznej podstaty Drukosu 1. apríla, kedy nadobudlo právoplatnost uznesenie Najvyššieho súdu SR o zrušení konkurzu na Drukos, ktorý banskobystrický KS vyhlásil 5. decembra. Predbežnou správkynou konkurznej podstaty Drukosu sa stala opät Marta Todeková, ktorá už bola predbežnou správkynou Drukosu pred vyhlásením konkurzu v minulom roku. Predbežnej správkyni bola uložená povinnost zabezpecit dlžníkov majetok až do rozhodnutia súdu o prípadnom vyhlásení konkurzu.

Návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý podalo predstavenstvo Drukosu, a. s., fungujúce od 1. apríla, je v protiklade so snahou akcionárov, ktorí sa od jesene usilovali konkurzu zabránit, resp. vymohli jeho zrušenie a chceli firmu prevádzkovat v reštrukturalizovanej forme. Pre agentúru SITA to uviedol Daniel J. Krátky, zástupca akcionárov Drukosu zo Spolocnosti pre podporu chudobných a chorých (SPChCh). Ako povedal, predstavenstvo sa pravdepodobne domnieva, že pre drobných veritelov Drukosu vytaží z konkurzu viac, než z fungujúcej reštrukturalizovanej firmy. Dodal však, že „každý sa ucí na vlastných chybách“, ale ak jeho kroky spôsobia škodu iným, je to už iná situácia, lebo si zahráva s mandátom, ktorý od drobných investorov dostal.

Právnik akcionárov z SPChCh pripomenul, že k inštalácii nového predstavenstva a k návratu zakladatela firmy do spolocnosti došlo „velmi pompéznym spôsobom“. Na proklamovanej záchrane firmy sa tak mal podielat ten, ktorý má diel spoluzodpovednosti na situácii malých veritelov. Súcasné kroky vraj dokreslujú „skutocnú profesionalitu“ a charakter Františka Mojžiša a nového predsedu predstavenstva Drukosu a predsedu Združenia poškodených obcanov Štefana Jagercíka. Vtedy vraj „vydávali vyhlásenia, o ktorých vedeli, že nie sú reálne“ – ako napr. výplata nárokov veritelov z úctov zablokovaných orgánmi cinnými v trestnom konaní. Podla D. J. Krátkeho má súcasné pôsobenie F. Mojžiša a jeho „dietata“ – Združenia poškodených obcanov – len odpútat pozornost od obvinení z trestnej cinnosti voci zakladatelovi Drukosu a „zapadá do skladacky“ ich doterajšej cinnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS