ČLÁNOK
Predsedníctvo Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) SR na svojom rokovaní 9. septembra 1997 odporučilo zdravotným poisťovniam
10. septembra 1997

Podľa E. Kováča sa stáva pravidelnosťou, že pred významnými stretnutiami predstaviteľov Ministerstva financií SR, MZ SR, profesných organizácií a združení a zástupcov zdravotných poisťovní sa objavujú stanoviská MZ SR – prezentované hovorkyňou ministerstva zdravotníctva. „O profesionalnej úrovni týchto stanovísk svedčia používané slová ako: nepodarok, nezmysel, podvrh – ktorými sú v stanovisku označované práce a materiály zdravotných poisťovní, predkladané na spoločné rokovania,“ skonštatoval E. Kováč. Uvedené stanovisko je reakciou na vyjadrenia I. Majerovej, obsiahnuté v Stanovisku MZ SR z 5. septembra 1997. „Poisťovne veľmi pružne pripravili cenový výmer pre zdravotnícke zariadenia, ktorý však nemožno označiť ináč ako likvidačný. Chceli by si ním vylepšiť svoju finančnú situáciu, ale ktorý by celkom určite znamenal zrušenie niektorých zdravotníckych zariadení. MZ SR po porade s odborníkmi a so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska sa jednoznačne zhodli na tom, že tento nepodarok je v podstate návrat k rozpočtu. Natíska sa otázka, čo potom budú robiť zdravotné poisťovne? Podľa ich cenového výmeru stačí iba jedna finančná inštitúcia, ktorá bude prideľovať finančné prostriedky, “ píše sa v stanovisku MZ SR. Už predbežné zistenia podľa MZ SR ukazujú, že predpokladané príjmi zdravotných poisťovní na rok 1997 sú 40,1 mld. Sk. Analýzou sa jasne dokázalo, že tých l7 mld. Sk, ktorými operujú poisťovne a zavádzajú nimi verejnosť v tlači, je nezmysel a podvrh.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS