ČLÁNOK
Predsedníctvo Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) SR na svojom dnešnom mimoriadnom rokovaní opätovne skonštatovalo, že doterajšie opatrenia ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) sú neúčinné a v praxi nerealizovateľné.
21. augusta 1997

Podľa E. Kováča ZZP nepovažuje doterajší postup MZ SR za dôsledné plnenie regulačných opatrení, ktoré prijalo MZ SR. Ako prezident ďalej uviedol, zdravotné poisťovne si uvedomujú nutnosť realizácie týchto opatrení a preto sa budú snažiť ich v rámci svojich zákonných možností ďalej vykonávať. Ako E. Kováč povedal, pokrok od minulého mimoriadneho zasadania ZZP zaznamenalo združenie jedine v tom, že rezort prijal určité opatrenia. Opätovne vyzdvihol však, že tieto sa nedajú v praxi účinne realizovať.Podľa viceprezidenta ZZP Vladimíra Balogha dôvodom zvolania mimoriadného rokovania predsedníctva ZZP bolo hlavne oboznámenie sa s aktuálnym stavom vykonávania regulačných opatrení. „Prerokovali sme i ďalšie otázky centrálneho registra, vzťahy zdravotných poisťovní k centrálnemu registru a spôsob tvorby podkladov pre rozpočet na budúci rok,“ poznamenal V. Balogh. Viceprezident ZZP na margo obvinenia ministra zdravotníctva Ľubomíra Javorského voči poisťovniam Apollo a Vzájomná životná poisťovňa opakovane vyhlásil, že je to len snaha ministra hodiť čierneho Petra na poisťovne. Tým chce dosiahnúť, aby nemusel realizovať opatrenia, ktoré sú nutné v zdravotníctve. „Hľadajme vinníka niekde inde, ale nie v poisťovniach, lebo potom by sa museli odobrať licencie každej z nich,“ dodal V. Balogh. Minister zdravotníctva SR Ľ. Javorský v júni oznámil, že od 16. júna sa Apollo a Vzájomná životná poisťovňa dostanú do konkurzného konania, lebo sú zodpovedné za umelo vyvolaný kolaps v zdravotníctve. V tejto súvislosti uviedol, že poisťovňa Apollo a Vzájomná životná poisťovňa od novembra minulého roka neplatia zdravotníckym zariadeniam a dlhujú im niekoľko sto miliónov korún. Je to podľa neho dostatočný dôvod na odobranie licencie.Medzi regulačné opatrenia patrí zavedene liekového formulára a určenie priemernej ošetrovacej lehoty v zariadeniach ústavnej starostlivosti. Ambulantný liekový formulár má predpisovať lieky tzv. prvej voľby. Ak lekár predpisuje lieky, ktoré nie sú v tomto formulári, musí to prerokovať s revíznym lekárom zmluvnej zdravotnej poisťovne poistenca a dohodnúť sa s ním na postupe liečby. MZ SR zároveň určilo priemerný ošetrovací čas podľa typov zariadení a oddelení. Tieto opatrenia podľa ZZP neriešia rozdiel medzi disponibilnými zdrojmi poisťovní na druhý polrok 1997 (17 mld. Sk) a požiadavkami zdravotných zariadení (22,6 mld. Sk).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS