ČLÁNOK
Predpoklady pre e-business
16. mája 2001

Zrovnoprávnenie papierových a elektronických dokumentov má priniesť zákon o elektronickom podpise, ktorým sa bude zaoberať vláda SR. Nová úprava umožní právne bezpečnejšie obchodovanie s využitím elektronických komunikačných prostriedkov, najmä internetu a elektronickej pošty. Doteraz bol totiž v prípade sporu pre súd právne relevantný jedine klasický „papierový“ dokument.

Ak vláda aj parlament schvália zákon v súčasnej podobe, jeho účinnosť by mala byť od 1. januára 2002. Nadväzujúci zákon o elektronickom obchode chce ministerstvo hospodárstva pripraviť v druhej polovici tohto roka. Legislatívna rada vlády sa zaoberala elektronickým podpisom niekoľkokrát, počas približne štyroch mesiacov. Hlavným dôvodom sklzu bola podľa vyjadrení predsedu rady Ľubomíra Fogaša snaha o čo najlepšiu verziu zákona aj s ohľadom na dostatok času, ktorý do predpokladaného začatia účinnosti zákona zostával. Zároveň sa predkladatelia snažili vyvarovať chýb, ktoré sa objavili po schválení obdobného zákona v Českej republike.

Dôležitú úlohu v systéme elektronického podpisu bude plniť tzv. Národný certifikačný úrad. Nový úrad bude dozerať predovšetkým na bezpečnosť poskytovaných certifikačných služieb z hľadiska bezpečnej identifikácie osôb, ktoré robia právne úkony s využitím elektronického podpisu. Ústredným orgánom štátnej správy pre elektronický podpis by sa mal stať Národný bezpečnostný úrad. Rozšírenie jeho kompetencií aj na oblasť elektronického podpisu si vyžiada začiatočné jednorazové výdavky 140 mil. Sk a ročné prevádzkové náklady 44 mil. Sk.

Po prijatí zákona by mohlo dôjsť zavedeniu elektronickej komunikácie s úradmi. Elektronickou poštou by sa mohlo napríklad podávať daňové priznanie. Zákon je dôležitý aj z dôvodov približovania slovenskej legislatívy právu Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS