ČLÁNOK
Predmetom schvaľovania v NR SR bude len rozpočet NBS
21. novembra 1997

Zároveň požiadal predkladateľa, Ministerstvo financií SR (MF SR), o pozmenenie novely tak, aby predmetom schvaľovania v NR SR bol len prevádzkový rozpočet NBS. Okrem schvaľovania rozpočtu v parlamente je obsahom novely zvýšenie podielu NBS na financovaní priebežného schodku štátneho rozpočtu z 5 % na 10 % minuloročných príjmov ŠR a zvýšenie počtu členov Bankovej rady NBS na 10, pričom 5 by menovala vláda na návrh ministra financií po konzultáciach s guvernérom NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS