ČLÁNOK
Predmetom schvaľovania v NR SR bude len rozpočet NBS
21. novembra 1997

Zároveň požiadal predkladateľa, Ministerstvo financií SR (MF SR), o pozmenenie novely tak, aby predmetom schvaľovania v NR SR bol len prevádzkový rozpočet NBS. Okrem schvaľovania rozpočtu v parlamente je obsahom novely zvýšenie podielu NBS na financovaní priebežného schodku štátneho rozpočtu z 5 % na 10 % minuloročných príjmov ŠR a zvýšenie počtu členov Bankovej rady NBS na 10, pričom 5 by menovala vláda na návrh ministra financií po konzultáciach s guvernérom NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS