ČLÁNOK
Predlženie vojny sa prejavilo aj na výsledkoch fondov
2. apríla 2003

Predlženie irackej vojny sa prejavilo aj na výkonnosti otvorených podielových fondov clenov Asociácie správcovských spolocností (ASS) v minulom týždni. Všetky akciové fondy vykazovali straty a rovnako nepriaznivo sa vyvíjali aj zmiešané a strešné fondy. Dlhopisové fondy zaznamenali len mierne zmeny oboma smermi. Cisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, uplynulý týžden stúpli na 296,8 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Najhlbšiu stratu vykázal medzi akciovými fondmi Európsky akciový fond spravovaný Tatra Asset Managementom (TAM), ked hodnota jeho podielov klesla o 6,08 %. Stratu nad 5 % malo aj dalších sedem fondov. Medzi zmiešanými fondmi sa najmenej darilo Reštuticnému fondu pod správou J&T Asset Managementu, ktorý stratil 4,99 % hodnoty podielov. Najvyšší, aj ked iba mierny, zisk na úrovni 0,09 % mal Bonus fond spravovaný Prvou penzijnou.

Na vrchole rebrícka výkonnosti dlhopisových fondov bol Dollar-Rent pod správou Volksbank s nárastom podielu o 1,35 %. Naopak najväcší pokles o 1,52 % mal Dlhopisový dolárový fond spravovaný VÚB asset Managementom. Spomedzi penažných fondov, ktoré takmer všetky vykázali velmi mierne zisky, sa odlišovali Dolárový penažný dividendový fond od TAM so stratou 2,35 % a Euro penažný dividendový rovnako od TAM s poklesom o 1,13 %.

Z cistých predajov otvorených fondov clenov ASS pripadalo uplynulý týžden na dlhopisové fondy 56,2 % v objeme 166,8 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov penažného trhu predstavoval 110,7 mil. Sk. Najväcšie predaje v objeme 108,7 mil. Sk zaznamenali fondy pod správou VÚB Asset Managementu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS