ČLÁNOK
Predkladané zmeny daňových zákonov podľa ZDPS nestačia
24. augusta 2001

Združenie daňových poplatníkov Slovenska (ZDPS) oceňuje vládne rozhodnutie opätovne nenavrhnúť zavedenie dane z dedičstva pre najbližších príbuzných, ako aj zavedenie jednotnej sadzby dane z darovania. „Za istý, ale nedostatočný pokrok, možno označiť aj niekoľkopercentné zníženie sadzieb dane z príjmov fyzických a právnických osôb,“ informovali vo štvrtok predstavitelia združenia.

ZDPS však zároveň upozorňuje, že predkladané zmeny daňových zákonov nie sú dostatočné a nemôžu sa obmedziť len na pomalé znižovanie daňových sadzieb. Reformné opatrenia sa podľa predstaviteľov združenia musia dotknúť celej daňovej sústavy naraz a musia zvýšiť motiváciu daňových poplatníkov. Znižovanie daní pritom musí byť sprevádzané celkovým sprehľadnením daňových zákonov, zjednodušením výberu daní a odbyrokratizovaným ich správy.

Podľa ZDPS musia byť systémové opatrenia v daňovej sfére komplexné a nevyhnutne previazané s reformou verejných výdavkov. V súčasnom systéme verejných výdavkov pritom existuje široký priestor na ich znižovanie. Okrem systémových zmien v štruktúre verejného sektora sa štátne výdavky podľa predstaviteľov združenia môžu okamžite znížiť obmedzovaním nákladov na chod štátnej správy, dôsledným postihovaním vinníkov korupčných afér a vymáhaním náhrad za spôsobenú škodu.

Ďalej by sa mala sústrediť väčšia pozornosť na znižovanie korupcie pri verejnom obstarávaní a privatizácii. Príjmy z privatizácie, ktorá musí byť vedená čisto odbornými argumentmi, je nutné podľa ZDPS použiť na splátky štátneho dlhu alebo na dôležité systémové zmeny, akou je reforma penzijného systému.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS