ČLÁNOK
Predchádzanie rozpočtovým rizikám
15. apríla 1998

Návrh opatrení bude nadväzovať na analýzu rozpočtových rizík, ktorú vláda zobrala na vedomie pred troma týždňami. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca ministra financií SR Jozef Mach. Podľa slov J. Macha by mal tento materiál „ísť do vlastných radov“. Stanovia sa úlohy pre ministerstvo ako riadiaci orgán, ako aj pre colníkov a daňové úrady ako podriadené orgány ministerstva. Ich cieľom bude predchádzať rozpočtovým rizikám a zabezpečiť naplnenie štátneho rozpočtu v plánovaných parametroch. „Analýza ukázala problémy, ktoré nás môžu čakať a my teraz pripravujeme opatrenia, aby k tomu nedošlo,“ povedal Mach. Podľa pôvodných plánov mala vláda materiál o predchádzaní rozpočtovým rizikám schváliť ešte minulý týždeň. Presun na prvú polovicu mája je podľa J. Macha spôsobený tým, že ministerstvo financií spája tento materiál s ďalším, ktorý malo ministerstvo pripraviť v máji. Analýza rozpočtových rizík hovorila o možnosti niekoľkomiliardových výpadkoch v príjmoch a prekročeniach vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Viacero zámerov, ktoré si vytýčil štátny rozpočet na tento rok označila analýza za „úlohy na hranici reálnosti“. V prípade výrazného neplnenia príjmov alebo neplnenia výdavkov sa v analýze navrhuje najneskôr v máji tohto roku „zmeniť zákon o štátnom rozpočte na rok 1998, aby sa zabezpečilo neprekročenie plánovaného schodku.“ Ten by nemal za celý rok prekročiť 5 mld. Sk. Za prvý štvrťrok tohto roka bol štátny rozpočet v kumulatívnom prebytku 1,1 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS