ČLÁNOK
Predbežní správcovia BMG a Horizontu sú už známi
21. marca 2002

Krajský súd v Košiciach (KS) zverejnil mená predbežných správcov konkurznej podstaty firiem BMG Invest, s.r.o. a Horizont Slovakia, a.s. Predbežným správcom BMG Investu je advokát František Hadušovský a predbežným správcom Horizontu Slovakia je advokát Vladimír Bajtoš. Agentúru SITA o tom informoval hovorca KS Juraj Sopoliga.

J. Sopoliga zopakoval, že predbežní správcovia budú zisťovať majetok dlžníkov, preskúmavať ich obchodné knihy a robiť opatrenia na zabezpečenie majetku dlžníkov. S majetkom môžu dlžníci nakladať iba so súhlasom správcov. V opačnom prípade sa vystavujú riziku neplatnosti ich právnych úkonov. J. Sopoliga tiež uviedol, že predbežný správca má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o zistených skutočnostiach. Tretie osoby, ako štátne orgány, obce, notári, exekútori, či banky alebo poisťovne sú povinné poskytnúť mu súčinnosť pri výkone jeho činnosti. Hovorca KS tiež upozornil, že súd neposkytuje veriteľom právne rady. V mene súdu len skonštatoval, že veritelia nebudú ukrátení na svojich právach, ak po prípadnom vyhlásení konkurzu uplatnia v zákonnej lehote svoje pohľadávky. O prípadnom vyhlásení konkurzu rozhodne súd na základe správy predbežného správcu, ktorý posúdi, či na to sú zákonné predpoklady. Termín na podanie správy zákon neurčuje, bude závisieť od rozsahu zisťovaných skutočností.

Predbežných správcov konkurznej podstaty spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia vymenoval Krajský súd v Košiciach v pondelok 11. marca. Pobočky BMG Investu a Horizontu sú zatvorené od 4. februára. Troch konateľov spoločností obvinil vyšetrovateľ Odboru obzvlášť závažnej trestnej činnosti z trestných činov podvodu, porušovania záväzných pravidiel v hospodárskom styku a neoprávneného podnikania. Dvojicu z troch konateľov spoločností – Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka zadržala na základe medzinárodného zatykača polícia v Chorvátsku.

BMG Invest je dcérskou spoločnosťou Horizontu. Celá skupina Horizont vykázala v rokoch 1998 až 2000 kumulovanú stratu 1,5 mld. Sk, z toho len v roku 2000 to bolo 900 mil. Sk. Firmy evidujú celkovo takmer 170 tis. klientov, s ktorými uzavreli vyše 244 tis. zmlúv o pôžičke alebo o tichom spoločenstve. BMG Invest a Horizont Slovakia získali od svojich klientov za necelých päť rokov takmer 16,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS