ČLÁNOK
Predbežné záujmy o Banku Slovakia do konca týždňa
5. septembra 2000

Predbežný záujem o Banku Slovakia, a.s., Banská Bystrica môžu potenciálni investori po preštudovaní informačného memoranda vyjadriť do konca tohto týždňa. Do konca budúceho týždňa by mal Fond národného majetku (FNM), ktorý je majoritným vlastníkom banky v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami zostaviť short list, čiže užší zoznam záujemcov, ktorí budú môcť vykonať vlastný hĺbkový audit v banke. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.
Podľa jej slov bude konečné rozhodnutie o investorovi prioritne v pôsobnosti fondu. Doterajší počet záujemcov o banku, ktorí si k 31. augustu prevzali informačné memorandum banky odmietla hovorkyňa zverejniť s odôvodnením, že ide o diskrétny údaj. Ako doplnila, celý proces privatizácie Banky Slovakia by mal byť ukončený do konca tohto roka.
Majoritným akcionárom banky je FNM so 60,07-percentným podielom na základnom imaní, ktoré predstavuje 756,884 mil. Sk. Druhým najvýznamnejším akcionárom je Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá vlastní 26,42 % akcií banky. Slovenská sporiteľňa vlastní 6,62 % a mesto Banská Bystrica 6,9 % akcií.
Banka Slovakia uzavrela polročné hospodárenie s hrubým ziskom na úrovni takmer 20,5 mil. Sk pri celkových výnosoch 303,347 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom, kedy banka dosiahla zhruba 5-miliónový zisk, zaznamenal hospodársky výsledok viac ako 4-násobný nárast. Bilančná suma banky dosiahla k ultimu júna takmer 3,688 mld. Sk. V priebehu tohto roka oslabila o 9,2 % z hodnoty 4,060 mld. Sk zaznamenanej k ultimu roka 1999.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS